Berenstein: Opmerkingen over SPSB niet tegen bond
12 Oct, 08:47
foto
Vakbondsleider Robby Berenstein


Robby Berenstein, voorzitter van C-47, begrijpt niet waarom de bond bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) zich roert. De vakbondsleider zegt aan Starnieuws dat C-47 zich zorgen maakt over de handelingen van de regering om SPSB tot een soort staatsbankier te maken. Dit is in strijd met de Bankwet, meent Berenstein. De positie van de Centrale Bank van Suriname wordt volgens hem uitgehold door acties die minister Gillmore Hoefdraad van Financiën onderneemt.

Deze kwestie heeft niks te maken met de vakbond bij de SPSB, benadrukt Berenstein. De kritiek is niet tegen de bank of werkers gericht, maar tegen de regering, met name de minister van Financiën. Behalve instellingen die subsidie ontvangen, worden werkers bij deze instituten volgens Berenstein verplicht om een rekening te openen bij de SPSB.

"Wij hebben schriftelijk om opheldering gevraagd van de minister. Wij hebben geen antwoord gekregen. De enige reacties lezen wij in de media," zegt de vakbondsleider. "Ook over de fusie van de Volkscredietbank en de Landbouwbank hebben wij vragen gesteld, waarbij ook de SPSB betrokken is. Tot nu toe hebben wij niks gehoord," deelt de voorzitter van C-47 mee.

Berenstein merkt op dat diverse bonden bij banken aangesloten zijn bij C-47. De mensen zijn bang dat door het beleid van de regering straks hun positie in gevaar wordt gebracht. Berenstein brengt in herinnering dat er veel misgegaan is in het verleden met staatsbanken. "Daarom willen wij weten wat er aan de hand is, maar krijgen nul op het rekest".

De vakbondsleider vindt het vreemd dat de bond bij SPSB vindt dat contact gezocht moest worden met hem. Deze kwestie gaat helemaal niet over de bond. Overigens merkt Berenstein op dat er wel degelijk contact is gemaakt met de bond bij SPSB waarbij gevraagd is om samen op te trekken in het traject rond de fusie. "Wij hebben niks gehoord van de bond," zegt Berenstein.