Suriname werkt naar ratificatie Minamata-verdrag
19 Aug, 10:16
foto
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen.


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat er wordt gewerkt aan het gefaseerd uitbannen van het gebruik van kwik. Dit is een stap in de richting van het ratificeren van het Minamata-verdrag, dat woensdag internationaal in werking is getreden. Het verdrag zal voor Suriname pas in werking treden wanneer De Nationale Assemblee goedkeuring eraan heeft gegeven.

Het Minamata-verdrag is een globaal verdrag ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de negatieve effecten van kwik. Dit bevat o.a. de uitfasering en de afbouw van het gebruik van kwik in een aantal producten en processen en de regulering van de informele sector van de ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw (ASGM).

Binnen de mijnbouwsector in Suriname zijn er reeds op diverse momenten door diverse actoren nieuwe methoden gepresenteerd voor kwikvrij mijnen. Het Nimos is een belangrijke partner binnen de ratificatie van het verdrag en ondersteunt het ministerie in het maken van beleid en de uitvoering hiervan. “De ratificatie is heel belangrijk, omdat er in Suriname binnen de kleinschalige mijnbouw sprake is van kwikgebruik op grote schaal”, zegt Gina Griffith van het Nimos.

Dodson zegt dat de regering in de afgelopen periode in samenwerking met alle actoren overleg heeft gepleegd. De volgende stap om te komen tot de ratificatie van het verdrag is de behandeling en goedkeuring hiervan door DNA. De ratificatie van dit verdrag biedt ook de mogelijkheid aan Suriname om technische en financiële hulp te ontvangen.

Het Nimos heeft, om de samenleving breedvoerig te informeren, een folder uitgegeven. In de folder worden de gevolgen voor Suriname bij deelname aan het verdrag uiteengezet. Er is een geïntegreerde aanpak nodig voor oplossen van het kwikvraagstuk. Nimos heeft 7 beleidsgebieden geïdentificeerd om het gebruik van kwik uit te bannen.

U kunt de folder hier downloaden
pdf-icon.gif Minamata_Fact_Sheets.pdf