Reactie op salaris Van der San is corruptie?
15 Jul, 15:21
foto


Het Assembleelid Mahinder Jogi vindt het niet pluis dat de ex-minister Van der San met behoud van zijn schadeloosstelling teruggeplaatst wordt als directeur van het Kabinet van de President en vindt het erg genoeg dat hij terugkeert.

In een eerdere reactie op dit Assembleelid heb ik hem reeds erop gewezen, dat hoewel hij niet bepaalt wanneer een minister zijn of haar portefeuille teruggeeft, het teruggeven of neerleggen van de functie, voor mij geen enkel probleem zal opleveren, omdat ik niet om eigen belang maar om landsbelang deze politieke functie had geaccepteerd.

Wanneer op grond van dat zelfde landsbelang een beroep op je wordt gedaan en de afweging wordt gemaakt om terug te gaan naar je vorige functie, omdat die functie nog steeds niet kon worden ingevuld, dan heeft dat te maken met je inzichten vorming, beschaving en de bijdrage die als revolutionair nog moet worden geleverd.

Onder dergelijke omstandigheden is het gebruikelijk in het ambtelijke dat je niet teruggaat in bezoldiging. Dat is de leidraad geweest om de schadeloosstelling te incorporeren in het honorarium van de Directeur van het Kabinet van de President. Maar nu het lid Jogi dit als een vorm van corruptie ziet in het kader van de behandeling van de Anti-corruptiewet, kan ik die gevoelens begrijpen en zal dit tot een onderwerp van bespreking maken.

Indien nodig zal ik aan zelfcorrectie doen, hetgeen betekent dat met onmiddellijke ingang de bezoldiging van de functie van Directeur Bestuurs- en Administratieve aangelegenheden van het Kabinet van de President zal worden teruggebracht in de vorige bezoldigingsreeks. Deze administratieve rechtspositionele aangelegenheden worden onder eigen verantwoordelijkheid van de Directeur uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regels en gebruiken.

“Het lijkt erop alsof Van der San zoet gehouden moet worden, hij was zeven jaar Directeur van het Kabinet en in die functie weet hij veel”, aldus Jogi. Het is goed dat hij dat goed begrijpt, want daardoor weet ik dat de man die vindt dat Van der San geen ruggengraat heeft, Asiskumar Gajadien, het land (de Staat) heeft benadeeld onder dezelfde ambtelijke gebruiken met tenminste SRD 500,000. Dit dient teruggevorderd te worden, als te zijn onverschuldigde betaling.

Als die figuur enigszins in de schaduw van mijn rug zou kunnen staan dan was hij ten opzichte van zijn voorzitter eerlijk, wiens naam hij telkens gebruikt om mij uit te lokken het hele verhaal over Santokhi uit de doeken te doen. Want hij stond erbij en keek ernaar.
Maar sinds kort heb ik geleerd, dat je in de politiek niet alles moet zeggen.

Eugène van der San