Elgin: Moorden 'na kalm beraad en rustig overleg' gepleegd
29 Jun, 01:48
foto
Auditeur-militair Roy Elgin (archieffoto)


Auditeur-militair Roy Elgin heeft in zijn requisitoir woensdag aangegeven dat de decembermoorden van 1982 'na kalm beraad en rustig overleg' hebben plaatsgevonden. De voorbedachten rade is volgens hem voldoende komen vast te staan. De verdachte Desi Bouterse had tijd genomen om zich te beraden op het te nemen besluit. Hij had de gelegenheid gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven.

De openbare aanklager voerde aan dat de voorbedachten rade uit diverse gepleegde handelingen blijkt.
- Er werd een lijst samengesteld met subversieve elementen.
- Op 7 december 1982 werden er op de schietbaan achter Zanderij door de 'groep van 16', aangevuld tot 30 man, schietoefeningen gehouden waarbij nieuwe wapens werden uitgetest.
- Nadat de oefening achter de rug was heeft men zich verzameld te Boxel en vervolgens van daaruit Fort Zeelandia aangedaan.
- Er is een briefing gehouden, waarbij werd aangegeven wat gedaan moest worden en alle in het fort aanwezige militairen werden geconsigneerd.
- Groepen werden samengesteld om personen die met subversieve activiteiten bezig waren op te halen en/of verzetshaarden op te blazen. Deze groepen stonden onder leiding van een lid van de 'groep van 16'.
- De slachtoffers werden opgehaald en gebracht naar het fort. Om te voorkomen dat alarm werd geslagen, werden telefoonlijnen doorgesneden en bleef bewaking achter op de locatie waar de latere slachtoffers opgehaald zijn.
- De rechtvaardiging van het gewelddadig optreden via tv-uitzendingen, waarbij Jozef Slagveer en André Kamperveen aangeven dat er inderdaad sprake was van het beramen van een coup, die met veel bloedvergieten gepaard zou gaan.
- De gearresteerde personen worden na voorgeleid te zijn aan Bouterse, geëxecuteerd.

De auditeur-militair voerde aan dat deze handelingen juist zijn, zo blijkt uit de verklaring van de verdachte Bouterse over het bestaan van een draaiboek, dat zorgvuldig is afgewerkt en dat niet over één nacht ijs is gegaan. Hij noemde ook diverse getuigen die de voorbedachten rade bevestigen. Haast gelijktijdig zijn personen gearresteerd. De telefoonlijnen werden afgesneden, achtergebleven personen werden bewaakt, gebouwen werden in brand gestoken.