Backtrack-route krijgt aanmeersteiger en controlepost
18 Mar 2017, 12:19
foto
De ministers belast met de Backtrack-route in Nickerie.


Als alles volgens planning verloopt, zal er binnen drie maanden een nieuwe aanmeersteiger en een controlepost zijn opgezet bij de Backtrack-route aan de Corantijnrivier. Het proces om de boothouders te certificeren wordt ingezet en er zullen bootvergunningen worden uitgegeven.

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft de boothouders vrijdag in Nickerie meegedeeld dat nu definitief is bepaald hoe de Backtrack-route zal worden gereguleerd. Zij heeft daartoe overleg gevoerd met de ministers van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Ruimtelijke ordening, Grond-en Bosbeheer en Defensie. Bij het gesprek was ook de districtscommissaris (dc) van Nickerie, Wedperkash Joeloemsingh aanwezig.

De Backtrack-route zal interdepartementaal worden aangepakt, om de regulering van deze illegale grens gestalte te geven. Politie, militairen en vertegenwoordigers van het ministerie van LVV zullen permanent worden gestationeerd op bij de route. Passagiers vanuit Guyana zullen worden gecontroleerd op onder andere goederen en vleeswaren, groenten en fruit. De politie en militairen moeten erop toezien dat reizigers met een geldig identiteitsbewijs de oversteek doen en dat er geen criminelen het landen binnenkomen en/of verlaten.

Boothouder Devieknandan (Pee) Baidjoe vindt het geweldig dat het de regering is gelukt haar afspraken na te komen. Hij zegt dat de boothouders het initiatief en het voorstel van de regering helemaal omarmen, ze zijn zo ingenomen dat zij zelf financieel willen inkomen om de aanmeersteiger te helpen bekostigen. Volgens Baidjoe willen ze af van de naam “Backtrack”. Hij gaat de dc vragen als de plaats een andere naam kan krijgen. Als de plaats een legale status krijgt, moet de illegale naam worde veranderd, vindt hij.

Het ministerie van OWT&C zorgt voor de bouw van de aanmeersteiger, de controleposten en allen overige faciliteiten. Dit weekend moet een nieuwe tekening voor de aanmeersteiger samen met de boothouders worden gemaakt. Minister Jerry Miranda van OWTC zegt dat deze dinsdag gereed moet zijn om het werk binnen drie maanden op te leveren.

Sunday 22 April
Saturday 21 April
Friday 20 April