Column: Het gaat altijd om belangen
04 Jun, 00:59
foto


Het volk begint nu weer populair te worden. Er zijn nog slechts 12 maanden te gaan om het in rood gekleurde ja-woord te kunnen bemachtigen. Rood, de kleur van vrijheid, vermengd met bloed, zweet en tranen van het volk dat het meest te lijden heeft van de loodzware maatregelen. Als je eenmaal in zee gaat met het IMF, dan zal er geopereerd moeten worden. Er zal hoe dan ook bloed vloeien. Kostbaar bloed van de grote massa's. 

In de afgelopen vier jaren is meer dan driekwart van het land verarmd. De middenklasse is vervaagd. Leerkrachten, verpleegkundigen en diverse werkers moeten het doen met gemiddeld SRD 10.000 per maand. Met dit geld moeten de verhoogde stroomtarieven, verhoogde prijs voor Internet, brandstof, water, voor velen huishuur en schoolgeld, worden betaald. Zelfs in gezinnen waar vader én moeder werken, dubbele banen hebben, is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Het is zo dat om de economie gezond te maken, er maatregelen genomen moesten worden. Die zijn relatief makkelijk te nemen. Moeilijker is het om ervoor te zorgen dat de overheid gaat bezuinigen. Dat is onvoldoende gebeurd. Ook wordt er niet genoeg gedaan om het geld te halen, waar het gehaald moet worden, zoals de goudsector en op de haven. De Staat loopt heel veel geld mis, omdat veel luxe goederen door zakenlui als pakketten worden ingevoerd en tegen woekerwinsten worden verkocht. De concurrentie is zo groot dat zelfs bonafide ondernemers gedwongen worden om hetzelfde te doen, anders lijden ze verlies.

We zijn drie weken verder met de perikelen bij EBS. Door powerplay in de coalitie wordt de zaak maar niet opgelost, terwijl Arbeidsinspectie duidelijke taal heeft gesproken. Het gaat om dezelfde EBS waar Ravaksur plus al langer dan een maand onderhandelt. Honderden werknemers zijn niet aan het werk, maar ons wordt voorgehouden dat het bedrijf efficiënt draait... Ravaksur laat zich zoet houden, terwijl het allang duidelijk is dat de subsidie in ieder geval, afgebouwd zal worden. Transparantie is daar zoek om tot een eerlijke kostprijsberekening te komen.

In 2020 was er nog volop Covid, waardoor veel bedrijven, muzikanten, entertainers, kleine zelfstandigen, het hoofd niet boven water konden houden. De oorlog in Oekraïne heeft gezorgd voor hogere prijzen voor vrachtverkeer, brandstof en diverse goederen. En met IMF in zee gaan, betekent minder inspraak voor organisaties als de VES, die ook in SEOB zitting had moeten nemen en niet had moeten overlaten aan de bankdirecteuren die ook leden zijn... En als Centrale Bank van Suriname zich niet mag bemoeien met de koers, dan is het duidelijk dat de regering geen adviezen van SER wil hebben en het orgaan buiten werking heeft gesteld. Voorlopig is alles wat de klok slaat IMF en de belangen van de coalitiepartijen die rollen over de grond, maar zich verlekkeren op de oliedollars die uit de bodem van de zee omhoog zullen borrelen.

Nita Ramcharan
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July