Bespreking knelpunten voor mensen met een beperking
10 Feb, 10:48
foto
Minister Ines Pané aan het hoofd van een regeringsteam in gesprek met organisaties voor mensen met een beperking. (Foto: CDS)


Onder leiding van minister Ines Pané van Sociale Zaken & Volkshuisvesting is er een onderhoud geweest met organisaties en sociale instellingen voor mensen met een beperking. Aangegeven is daarbij dat het nodig is dat een kleine groep overleg pleegt met de regering. Dit is nodig voor een goede gang van zaken en een betere aanpak, waarbij eenieder betrokken is en geholpen wordt.

In het Perscentrum van het Kabinet van de President vond vrijdag een ontmoeting plaats met vertegenwoordigers. Het is de bedoeling geweest om tijdens de bijeenkomst met de verschillende organisaties voor mensen met een beperking, te komen tot een platform om de knelpunten effectief aan te pakken. De meningen voor het opzetten van een platform zijn echter verdeeld. Voorgesteld is dat er vanuit de doelgroep focal points worden aangewezen, in deze personen die namens de organisaties in overleg treden met de regering. “We kunnen niet met een hele grote groep blijven praten”, laat minister Pané optekenen via de Communicatiedienst Suriname. 

Tijdens de meeting zijn de verschillende zorgpunten naar voren gebracht. Het gaat onder andere om de late betalingen van de financiële uitkeringen, gebrek aan subsidies voor de instellingen en het uitblijven van adequate oplossingen. Het personeel op de wijkkantoren blijkt volgens de organisaties niet op één lijn te staan wanneer het gaat om informatieverschaffing. Het ligt volgens minister Pané in de planning om een helpdesk bij het ministerie in te stellen om burgers in het algemeen, en mensen met een beperking in het bijzonder, van de juiste informatie te voorzien.

Eerder is er in aanwezigheid van president Chan Santokhi een ontmoeting geweest met de Stichting Wan Okasi als een van de belangenorganisaties voor mensen met een beperking. Hij heeft toen benadrukt dat het de regering menens is om de problemen van de mensen met een beperking, binnen de Surinaamse samenleving, integraal en duurzaam aan te pakken.

In dezelfde lijn wees Harold Pultoo, voorzitter van de presidentiële werkgroep Brede welzijn voor personen met een beperking, vrijdag op de inspanningen van de regering om ook deze groep van de samenleving tegemoet te komen. Zo zijn er volgens Pultoo middelen vrijgekomen om het sociaal vangnet verder te implementeren en tevens de financiële uitkeringen aan sociaal zwakkeren op te trekken.
Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July