Presidentiële werkgroep voor ontwikkeling Kabalebo
17 Aug, 01:37
foto
De samenstelling van de werkgroep voor ontwikkeling bestuursressort Kabalebo. De werkgroep is voor een jaar ingesteld.


President Chan Santokhi heeft een werkgroep ingesteld om de vraagstukken en ontwikkeling van het bestuursressort Kabalebo in Sipaliwini spoedig ter hand te nemen. De presidentiële werkgroep wordt bemenst door verschillende overheidsvertegenwoordigers van verschillende ministeries, het kabinet van de president, het commissariaat van Kabalebo en de vier kapiteins. Adviseur van de president, Stanley Dijksteel, is voorzitter van de werkgroep.

De werkgroep wordt eraan gehouden om maandelijks te rapporteren aan het staatshoofd. De installatie heeft dinsdag plaatsgevonden in het Perscentrum. President Santokhi zegt dat het de bedoeling is om Kabalebo tot ontwikkeling te brengen middels plannen. In de visie van het staatshoofd zal de bauxietindustrie in het gebied ter hand worden genomen. Hiervoor zal goedkope gas, welke ontgonnen zal worden in het offshore gebied nabij Nickerie, worden gebruikt. Ook zal deze gas via een nog op te zetten exploitatieplatform in Kabalebo, geëxporteerd worden naar Brazilië. Ook de infrastructuur naar het gebied zal aangepakt worden. Het staatshoofd geeft verder prioriteit aan het ontwikkelen van andere relevante productiesectoren in en rondom het gebied, waaronder landbouw, veeteelt en visserij.

Santokhi zegt dat serieus wordt gekeken naar het optimaliseren van de aanpak van de bootverbinding. Ook op de vraag vanuit het gebied naar een ambulance bekijkt de regering mogelijkheden om hierop in te spelen. Dijksteel zegt dat hij voorstander is van het optimaal aanpakken van de vraagstukken. “Laten wij de president niet teleurstellen.” Hij wil de slogan van de begin jaren tachtig Young men go West doen herleven. Dijksteel stelt dat Kabalebo voor een gigantische ontwikkeling staat.

Districtscommissaris Josta Lewis van Kabalebo zegt uit te kijken naar een goede samenwerking. “Kabalebo heeft behoefte aan ondersteuning om de ontwikkeling in het gebied ter hand te nemen.”
Advertenties