Hellings vraagt Rutte om Santokhi aan te spreken
05 Aug, 08:47
foto
Raoul Hellings spreekt de demonstranten toe tijdens de protestactie. (Foto: René Gompers)


Raoul Hellings, een van de leiders van Organic Movement, heeft de Nederlandse premier Mark Rutte een brief geschreven waarin hij aangeeft dat de vrijheid van meningsuiting wordt ondermijnd. Hetzelfde geldt voor de trias politica. Hij deelt mee dat er protestacties zijn gevoerd opdat de regering het roer omgooit en daadwerkelijk de belangen van de samenleving behartigt. Rutte brengt binnenkort een officieel werkbezoek aan Suriname. Aan Rutte wordt gevraagd om Suriname op het matje te roepen over schending van mensenrechten.

Benadrukt wordt dat diverse beloftes gedaan door president Chan Santokhi, waardoor massaal op de VHP is gestemd, niet worden nagekomen. "Hij beloofde dat hij de misdadigers van het vorige regiem verantwoordelijk zou stellen voor het leegroven van de staatskas en dat hij binnen honderd dagen Suriname weer op de rails zou krijgen. Ook het nepotisme zou onder zijn presidentschap tot het verleden behoren. Helaas moeten wij vaststellen dat deze president nog erger is dan de vorige wanneer het om corruptie en vriendjespolitiek gaat. Hierdoor is de situatie in het land veel erger geworden dan in de periode van Bouterse", stelt Hellings.

Er zijn protesten gevoerd en de reactie van de president is dat activisten, journalisten en burgers die kritiek hebben op het regeringsbeleid worden zonder pardon opgepakt of geïntimideerd. Critici die voor de overheid werken, worden monddood gemaakt door hen te bedreigen met ontslag of met het niet gunnen van opdrachten. Er is recentelijk nog tijdens een vreedzaam protest in het district Brokopondo niet alleen traangas ingezet, maar de politie heeft ook geschoten op de vreedzame demonstranten. Er circuleert volgens Hellings een lijst met namen van activisten en journalisten die door het Openbaar Ministerie worden opgepakt. Inmiddels zijn zeker acht van deze mensen daadwerkelijk opgepakt en kortstondig in hechtenis genomen.

Aan Rutte wordt gevraagd om de schending van mensenrechten tijdens zijn ontmoeting met de president aan de orde te stellen. "Wij zouden ons zeer gesteund voelen door de Nederlandse regering als zij zou besluiten om vóór de komst van u naar Suriname, de Surinaamse ambassadeur in Nederland op het matje roepen vanwege schending van democratische rechten van de Surinaamse burgers door de president", schrijft Hellings.

De drie pagina's tellende brief kunt u hier downloaden.
pdf-icon.gif Brief_aan_Nederlandse_premier.pdf                
Advertenties

Saturday 28 January
Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January