FSA: Inwisselplicht opgelegde koers direct terugdraaien
04 Mar, 16:58
foto


De inwisselplicht tegen de opgelegde bandbreedte koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moet onmiddellijk worden teruggedraaid. Dit verlangt de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA). Deze overkoepelende organisatie, bestaande uit lidorganisaties uit de agrarische sector zegt uit te kijken naar de uitvoering van de juiste maatregelen ter stimulering van de agrarische productie. De FSA wil zeer zeker haar bijdrage leveren om het tij te doen keren, maar dan wel door middel van de juiste maatregelen en een inclusief beleid, waarbij de agrariërs betrokken worden.

Uit de media heeft de FSA vernomen dat de regering en overige autoriteiten zonder ruggespraak met de agrarische private sector diverse besluiten hebben genomen over het wisselkoersbeleid per 1 maart 2021. De FSA kan zich niet indenken dat dezelfde overheid die vanaf haar aantreden propageert de belangrijkheid van de productiesector met de nadruk op de agrarische productie en de agrarische exporten, het tegendeel bewijst. Dezelfde overheid en haar instituten nemen besluiten die de dolksteek zijn voor de agrarische productie en export.

Diverse lidorganisaties van de FSA hebben terecht hun misnoegen en afkeuring uitgesproken tegen de eenzijdige besluitvorming en oplegging van de maatregelen. Het verplicht inwisselen van 30% tegen de lagere CBvS bandbreedte koers zal funeste gevolgen hebben voor de export van groenten, fruit, rijst, bananen, vis, vlees en verwerkte agrarische producten. De autoriteiten schijnen onvoldoende besef te hebben wat voor inspanningen de sector moet plegen om exportmarkten te identificeren, bemachtigen en te behouden. De concurrentie op de wereldmarkt is moordend, ook vanwege het ontbreken van nationale ondersteunende voorzieningen.

Verwacht mag worden dat de overheid en haar instituten gunstige randvoorwaarden creëren voor de private sector, en hierdoor de export stimuleert om zodoende de broodnodige valuta inkomsten te doen toenemen, kiezen de autoriteiten ervoor een beleid te voeren waarbij de kleine groep van exporteurs, die valuta het land binnen brengen de nek wordt omgedraaid om zodoende de grote groep van importeurs te accommoderen. Slechts het stimuleren van de productie en export zal ons land uit de financieel-economische crisis halen en niets anders. In plaats van dit te bevorderen merkt de FSA dat de autoriteiten juist obstakels opwerpen, door het opleggen van een verkapte en onrechtvaardige belasting met een kostprijsverhogend effect aan exportbedrijven door de nieuwe valuta regeling en hierdoor de agrarische export verdrijft van de internationale markt, stelt FSA.
Advertenties

Friday 16 April
Thursday 15 April
Wednesday 14 April