NDP-verklaring over heengaan Linger en verzetzaak
29 Oct, 22:02
foto


Verklaring NDP over heengaan van gewezen ondervoorzitter Clairy Linger en de verzetzaak van partijleider Desi Bouterse in het 8 decemberstrafproces. De zaak gaat vrijdag voor.

De Nationale Democratische Partij is hedenmorgen opgeschrikt door het plotselinge overlijden van haar zeer gewaardeerd lid, tevens gewezen hoofdbestuurslid en gewezen ondervoorzitter mevrouw Clairy Linger, geboren Van der Ziel. Ze was bij ons bekend als tante Clairy, die een spil was in de partij. Ze heeft veel betekend voor de NDP en voor velen buiten de NDP. Wij condoleren de familieleden, de vrienden, de kennissen en alle partijleden. Wij wensen elkaar veel sterkte toe bij het rouw- en verwerkingsproces. In afstemming met de familie zullen wij u op een later tijdstip nader informeren over de uitvaartplechtigheden.

Tot slot wenst de Nationale Democratische Partij ook ter algemene kennis bekend te maken dat er bij de verzetzaak van D.D. Bouterse op 30 oktober 2020, geen mobilisatie heeft plaatsgevonden vanuit de partij vanwege de geldende COVID-19 maatregelen. Bij de Krijgsraadzitting zal er een beperkt aantal aanwezigen zijn en verder geen publiek worden toegelaten. De NDP heeft de afgelopen dagen de signalen van haar leden opgevangen, die door aanwezig te zijn bij het gerechtsgebouw op hun manier steun wensen te betuigen aan onze leider. Wij adviseren dat u zich rustig houdt en verdere instructies vanuit de partij volgt. Tevens is het gepast om in verband met het overlijden van onze tante Clairy, de nodige rust in acht te nemen.


Advertenties