Stemmen voor DA'91 is waardevast en verstandig!
21 May, 08:13
foto


(Aangeboden)

De tegenstanders van kritische, onbevreesde en progressieve partijen zijn met ondersteuning van kapitaalkrachtigen bezig stemadviezen te geven die veroordeelde en corrupte politici van de oude garde weer in het zadel moeten helpen.   
DA’91 die haar ontstaan in 1991 te danken heeft aan jongeren die met een nieuwe politieke agenda en onbevlekte kandidaten zich aan het volk gepresenteerd hebben, zal  zich verzetten tegen opportunisme van organisaties of personen die zich lenen om onze samenleving verder in een moreel ethische crisis te duwen.

Stemmen voor DA’91 belooft de verandering te zijn die Suriname nodig heeft op dit moment van onze ontwikkeling. Wat maakt DA’91 anders dan de rest? Wat zijn de voordelen die verkregen kunnen worden door te stemmen voor DA’91? Wij handelen vanuit een geïntegreerde visie op de grote problematiek en behoeften die Suriname heeft. Aan de basis van deze visie ligt onze liberale instelling en de grote waarde die wij toekennen aan de individuele vrijheid van elke burger. 

Er zullen zeker bepaalde punten zijn die overlappen met allerlei andere partijen, maar het Democratisch Alternatief 91 (DA’91) wil niet alleen de symptomen van de huidige crisis aanpakken ( zoals de verstikkende corruptie, de niet uit te houden toestand in de gezondheidszorg, het groeiend gevoel van onveiligheid, de instabiele financiële sector en gedevalueerde Surinaamse dollar); wij willen ons vooral richten op de oorzaken die aan de basis liggen: de verzwakking van onze instituten en van ons politiek systeem. Je kan geen huis verbouwen als het materiaal in het fundament verrot is en verzwakt. Wij moeten bij de wortels beginnen: de steeds verdere uitholling van onze politieke moraal en ethiek hebben onze maatschappij in een vrije val gestort. Bovendien eisen steeds meer van onze kiezers dat wij eindelijk een politiek krijgen die stoelt op afleggen van verantwoording en transparantie. Een moderne, toekomstgerichte politiek.

Om dit goed te doen is het eerste vereiste dat wij helder en duidelijk zijn in onze visie. Daarbij hoort dat wij ongeacht om wie het gaat, wij altijd eerlijkheid eisen, zoals met wie wij wel of niet een regering bereid zijn te vormen. Onze principes inruilen voor posities in een regering is voor ons niet onderhandelbaar. De partijen die u dat niet willen zeggen, zullen niet schromen uw mening, uw opdracht aan hun dus, na de verkiezingsoverwinning gewoon te negeren. 

Om ons Suriname weer welvarend te maken, en dan bedoelen wij dat elke Surinamer weer welvaart kan kennen, is het belangrijk de corruptie goed aan te pakken. U wil dat ook. Wanneer partijen nu niet bereid zijn hard te staan voor de consequenties van de veroordeling van hooggeplaatsten, dan zijn al hun verhalen over corruptiebestrijding, misleiding!
Het klinkt hard! Maar dat is het!

Als u een Suriname wenst waar werkelijk u meetelt, alle ruimte heeft om mee te doen en ook u bijdraagt aan de toekomst van uw kinderen, dan heeft u geen andere keus dan DA’91. 
Advertenties