Column: Politieke Borrelpraat 592
29 Dec, 23:08
foto
De de Assuria Hermitage High-Rise. Een ontwerp van Firm Engineering NV trekt de aandacht. (Foto: René Gompers)


“Zo heren, en hoe was jullie kerstviering? Flink gegeten en gedronken?”
“Nee, gezien mijn leeftijd gebruik ik minder m’n slokdarm en maag en meer m’n hersenen om zaken te overdenken.”
“Klopt, doe ik ook. Dat houdt Vrouwe Dementia op een afstand, zei mijn grootvader.”
“Maar meester, dan hebt u al die kerstboodschappen in de media gelezen.”
“Wel, die van de bisschop was gewoon goed, van een paar politieke partijen ook, zoals van AlfaDoeisie en de Oranjes, maar de rest heb ik vluchtig doorgenomen, dezelfde lariekoek als bij andere nationale hoogtijdagen.”
“Dat klinkt beledigend. Over welke kerstboodschappen hebt u het?”
“Over die van partijen die steeds weer de onhebbelijke gewoonte etaleren om zulke hoogtijdagen te misbruiken om hun eng politiek denken te spuien.” 
“Mag dat dan niet, meester?”
“O jawel, maar na een paar regels heb ik dat door en lees dan liever artikelen die mij een positieve ‘boost’ geven, weer hoop geven, zoals hetgeen jonge Surinaamse ‘Ferme Ingenieurs’ presteren. Ik ben gewoon trots op hen.”
“Op wie?”
“Komt ervan als je maar naar dat dorpsgekijf van corruptgeile politici luistert. Onze ‘Ferme Ingenieurs’ hebben onlangs het hoogste gebouw in Suriname van begin tot eind begeleid en aan hun opdrachtgever opgeleverd. Nu gaan ze in Guyana een bouwopdracht uitvoeren. Onlangs hebben ze voor de Fransen een complete oliehaven opgeleverd. Big up, boys.”
“Inderdaad, dit is een geweldige prestatie van onze jongens.”
“Begrijp je, mijn jonge vriend, dat al dat ge*&^% over veroordeling, aftreden, verzet en amnestie toch zo klein en cheap is vergeleken bij deze ‘Ferme Ingenieurs’? Zij moeten dagenlang frontpagenews zijn en niet een geile politicus die ‒ oh hoera, oh jubel ‒ voorlopig op vrije voeten is gesteld!” 
“Maar je merkt wel dat het kerstfeest echt wel het grootst gevierde op religie gebaseerde feest in ons land is.”
“Ben je vergeten dat dit land honderden jaren lang een kolonie is geweest van een christelijk land?”
“Maar de basis van de kolonie Suriname is altijd geweest de vrijheid van godsdienst en daarom kwamen er joden hierheen om zich te vestigen.”
“Dat klopt, dat was de succesformule van de stad Amsterdam, de mede-eigenaar van deze volksplanting, en dat maakte dat die stad zowat een eeuw lang een kleine wereldmacht was.” 
“Hoezo succesformule? Ze deden aan slavenhandel, opiumtransporten en uitbuiting en onderdrukking van mensen en… en….”
“Klopt helemaal, jonge vriend in ons midden, maar vertel me welke stad, welk land in de historie en tegenwoordig echt omhoog is gekomen en een macht is geworden, zonder die inderdaad mensonterende dingen die je noemde. Helaas.”
“Maar wat was er zo geweldig aan die joden die in de koloniale tijd hierheen en in andere landen in de regio kwamen?”
“Ze brachten kapitaal en kennis met zich mee. En hun slaven, waarmee ze een goede band hadden. Kijk hoeveel typisch joodse gebruiken de slaven uit die periode van hun meesters hebben overgenomen, zoals trefoe, geen gladvis eten en de joodse pastei, nu bekend als pom.”
“Nee toch, is niet waar!”
“Jawel, wel waar. Alleen werd de aardappelpuree wegens schaarste door geraspte tayerknollen vervangen. Bingo!”
“Oooh, en daarom wordt de originele pom met zoutvlees gemaakt; joden eten wel rund, maar geen varken.”
“Net als de moslims, wat opvallend.’
“En beiden besnijden hun jongens en erkennen Abraham als hun stamvader.”
“Wacht eens even! Is dat wel waar?”
“Gunst mang, wat een onwetendheid. De islam en het jodendom behoren toch tot de groep van Abrahamitische oftewel semitische godsdiensten.”
“Ongelooflijk. Dat geloof ik bijna niet. Gelooft u dat meester?”
“Hier valt niets aan te geloven; het is gewoon zo. En jonge vriend in ons midden, weet je welke derde grote godsdienst tot de groep van Abrahamitische godsdiensten behoort?”
“Het hindoeïsme?”
“Nee mang, die behoort tot de groep van dharmistische geloofsovertuigingen. Nee, het christendom behoort ook tot die groep semitische godsdiensten!”
 “Kan niet! De christenen kennen Jezus als hun grondlegger.”
“Maar het christendom erkent een van de heilige boeken van het jodendom als deel van zijn Bijbel, het Oude Testament genaamd. Het andere deel wordt het Nieuwe Testament genoemd. Dat betreft meer de vernieuwingen die Jezus van Nazareth met zijn discipelen wilde doorvoeren binnen het jodendom. Dat werd natuurlijk niet geaccepteerd door die conservatieve joodse Schriftgeleerden.”
“Oooh, vandaar dat die een flinke vinger in de pap hebben gehad bij de terdoodveroordeling van Jezus.”
“Gek dat alle drie grote Abrahamitische godsdiensten al eeuwen onderling fikse ruzie, tot bloedens toe, met elkaar hebben.”
“Mang, laat dat geloof-ding, ik word er dronken van. Laten we het liever hebben over die joden die zich hier kwamen vestigen. Welke kennis brachten die mee, dat ze zo belangrijk zijn in onze geschiedenis?”
“Ze brachten de kennis van het planten en verwerken van suikerriet mee. Zij zijn de grondleggers daarvan in het Carïbisch gebied geweest.”
“Maar waarom was dat suikerriet zo gewild? At men opeens zoveel suiker?”
“Ach nee. Omdat uit de melasse van het gekookte suikerriet sap de zeer gewilde plantage rum werd gestookt, die kon gaan tot boven de 90% alcohol, bij ons welbekend. Die is in feite de sterkste alcoholische drank ter wereld. Daarom was die bruine suiker toen zo gewild. Zo erg, dat jutezakken bruine suiker een officiële wisselkoers hadden, ze waren wettig betaalmiddel.”
“Oh, daarom waren die plunderaars van onze kolonie, zoals die Cassard, tevreden als ze voor een deel in ponden suiker werden betaald. Dat was gewoon geld.”
 “Maar Joden mogen toch geen alcohol drinken?”
“O jawel, in tegenstelling tot hun Abrahamitische broeders, de Islamieten.”
“En de christenen dan?”
“Die zijn de grootste alcoholzuipers ter wereld, misschien ook vanwege het koele tot ijskoude klimaat waarin ze wonen.”
“Daarom is wijn een vast attribuut bij zeker de rooms-katholieke kerkdiensten; het symboliseert tijdens het Heilig Avondmaal zelfs het bloed van Christus.” 
“En het beste bier en de beste wijnen kwamen uit de christelijke kloosters of abdijen. Die monniken wisten en weten wat goeie wijn en goed bier is!”
“Nou, dan zijn we vandaag monnikenbroeders, proost op het nieuwe jaar.”
“Maar dan wel met minder gezuip.” 

Rappa 
Advertenties