NDP-fractie doet voordrachten voor Constitutioneel Hof
18 Dec 2019, 00:00
foto
Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP.


De NDP-fractie zal personen voordragen voor het Constitutioneel Hof. "Met deze voordracht willen wij verder invulling geven aan de Wet Constitutioneel Hof en ook aan artikel 144 van de grondwet," zegt Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP, aan Starnieuws. De NDP-fractie heeft enkele malen aangegeven dat het vonnis uitgesproken door de Krijgsraad in het 8 decemberstrafproces niet kan worden toegepast. Volgens de NDP-fractie kan de Amnestiewet niet terzijde worden gezet. 

De wet op het Constitutioneel Hof is eind augustus goedgekeurd door De Nationale Assemblee en is ook al geruime tijd afgekondigd. In artikel 2 van de wet staat dat de voorzitter, de vicevoorzitter, de leden, alsmede de plaatsvervangende leden van het Hof worden, op voordracht van De Nationale Assemblee, voor een periode van vijf jaren door de president benoemd. 

De NDP-fractie heeft reeds te kennen gegeven aan De Nationale Assemblee dat zij kandidaten heeft om voor te dragen. Abdoel bevestigt dat de laatste hand hieraan wordt gelegd. Er zijn richtlijnen gegeven over de procedure van de voordrachten. "Wij gaan conform afspraken die gemaakt zijn binnen De Nationale Assemblee verder aan deze wet werken," zegt Abdoel. 

Het Hof toetst - na door een verzoekgerechtigde daartoe gedaan schriftelijk verzoek - de inhoud van een wet of gedeelte daarvan aan de grondwet en aan de burgers verbindende bepalingen van overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties. Het is verwachtbaar dat de NDP-fractie de Amnestiewet ter toetsing aan zal bieden aan het Constitutioneel Hof, nadat het formeel is bemenst. 

Tot de indiening van een verzoek in de leden 1 en 2 bedoeld, zijn gerechtigd:
a. ten minste zeven leden van De Nationale Assemblee;
b. de president, of namens hem de minister;
c. de president van het Hof van Justitie;
d. een advocaat die is toegelaten tot de Balie van het Hof van Justitie. 
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May