VSB heeft principiële bezwaren tegen tripartiet overleg
13 Mar 2011, 06:00
foto


Leden van de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hebben principiële bezwaren om deel te nemen in het tripartiet overleg. Maandag houdt de werkgeversorganisatie een algemene ledenvergadering over deze kwestie. De voorzitter van de VSB, Ferdinand Welzijn, is op een vergadering in Genève. Hij had aanvankelijk toegezegd aan president Desi Bouterse dat VSB zou participeren in het tripartiet overleg.

Ook in de media had Welzijn verklaard dat de VSB van de partij zou zijn, nadat Ravaksur om het opstarten van het tripartiet overleg vroeg. Het idee om het tripartiet overleg nieuw leven in te blazen, kwam van Ravaksur. Dit orgaan is zeven jaar al in een winterslaap gedompeld. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deskundigen afgevaardigd zouden worden in het tripartiet overleg.

Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), stelde voor om op het hoogste niveau te participeren. Hierdoor zou de besluitvorming sneller gaan. Hooghart benadrukte dat in de vakbeweging de voorzitter deskundig zijn om snel besluiten te kunnen nemen. De VSB had al twee leden aangewezen en moest daarna met een andere naam komen.

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, vindt dat VSB met interne problemen bezig is. Dit wordt nu uitgevochten rond het tripartiet overleg. Leden van de VSB vinden dat de Sociaal Economische Raad een beter orgaan is om resultaten te bereiken. Het VSB-bestuur was genoodzaakt om deze kwestie naar de ledenvergadering te brengen. Er is veel tegenstand tegen het tripartiet overleg. De president heeft besloten te wachten met de installatie van de leden. Dit zou donderdag gebeuren.
Het wachten is nu op het formele besluit van de VSB.
Advertenties