Apetina krijgt hulp bij monitoren kwaliteit waterbronnen
22 Mar 2018, 20:12
foto
Field station manager Rayan Madhar, controleert met de rangers de inhoud van de beker voor de waterkwaliteitsmeting.(Foto: ACT Suriname)


Dorpelingen van Apetina aan de Tapanahony maken overwegend gebruik van kreek-, rivier en regenwater. Rayan Madhar is namens het Amazon Conservation Team Suriname (ACT Suriname) in het gebied en assisteert hen samen met de Amazon Conservation Rangers bij onder meer het monitoren van de kwaliteit van hun waterbronnen. “Vuil en besmet water kan de gezondheid, in het bijzonder die van de kinderen, ouderen en zieken aantasten”, zegt Madhar.

In Apetina zijn er een waterzuiveringssysteem en een waterdistributienetwerk opgezet, maar deze moeten gerepareerd en geoptimaliseerd worden. De lokale gemeenschap zal zoveel mogelijk betrokken worden bij het proces om verlichting te brengen in de watervoorziening. In het dorp Kawemhakan wordt later in het jaar gestart met een drinkwater- en sanitatieproject, terwijl er in Sipaliwini al op verschillende plekken regenwaterbakken zijn geplaatst. Nog dit jaar zullen deze dorpelingen 24 x 7 toegang hebben tot drinkwater, zegt de voorlichting van ACT Suriname.

De dorpelingen zijn vooral voor het vissen en de voedsel- en traditionele medicijnenbereiding afhankelijk van het water, waardoor zij ziektes kunnen oplopen, mocht het water niet schoon en veilig zijn. ACT Suriname is in samenwerking met de Rangers bezig met het meten van de waterkwaliteit op verschillende locaties in Apetina. Er wordt gekeken naar de zuurgraad, opgeloste zuurstof, temperatuur, troebelheid en de aanwezigheid van fecale coliforme bacteriën. De mensen krijgen ook voorlichting over schoon water en het belang van schone waterbronnen.

Vandaag, 22 maart, is Wereld Waterdag. De wereld staat op deze dag stil bij het belang van water voor de mensheid. Deze dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het niet verstoren van ecosystemen die kunnen leiden tot aantasting van de kwantiteit en kwaliteit van waterbronnen. Het thema dit jaar is Nature is the answer, waarmee de herstellende kracht van de natuur wordt aangegeven, alsook het belang om de natuur te beschermen en te conserveren voor de komende generaties. Het water in het binnenland kan op verschillende manieren worden aangetast: of door onder andere kwik van goudwinningsactiviteiten of door microbiologische aantasting, doordat de mensen hun behoeften in het water doen, zegt Madhar.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July