Yvanna Hilton wil trouwen en kinderen adopteren
12 Jan 2017, 04:47
foto
Yvanna Hilton


Yvanna Hilton, die wettelijk haar geslachtsverandering mag registreren, wil de baan van haar dromen gaan uitoefenen. Zij wil stewardess worden en een normaal leven gaan leiden met haar vriend. Zij wil eventueel trouwen en kinderen adopteren. Zij is blij dat de rechter haar verzoek heeft toegewezen.

Het verzoek gedaan door advocaat Audrey Tjong A Sie in de transgender zaak is woensdag toegewezen door de kantonrechter. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken moet op last van rechter middels kantmelding een aanvulling plegen in zijn registers.

Deze zaak dient sinds 2009. "Het was soms heel hard voor mij," geeft Hilton aan. Mensen hebben mij afgeraden om deze zaak voort te zetten. Aldoor negatieve uitspraken van mensen hebben mij soms ook twijfels gegeven. Dankzij God, Hij heeft mijn gebeden verhoord, heb ik mijn doel bereikt. Niemand hoeft mij te begrijpen en te weten wat in mij omgaat, dat weet God wel. Hij is ten slotte mijn Schepper.

Mijlpaal

Ook voor de transgenders in Suriname is dit weer een mijlpaal, die bereikt is. Hilton is voorzitter van stichting Trans in Action, een op mensenrechten gebaseerde organisatie, die zich bezighoudt met alles wat de positie van de transgenders in Suriname kan verbeteren. "Transgenders hebben het vreselijk moeilijk in Suriname En daar wil ik verandering in brengen. Dit is dus een begin en iedereen in de LGBT community is er heel verheugd over," weet ze.

Advocaat Tjong A Sie betitelt deze zaak als een mijlpaal binnen de rechtspraak. "Er is basis voor jurisprudentie ontstaan welke de basis kan vormen voor wetgeving op dit stuk," meent ze. In het verzoek is internationale jurisprudentie meegenomen en verder verwezen naar bepalingen uit mensenrechtenverdragen waar Suriname lid van is. Over de maatschappelijke opinie, zegt ze "dat in elke situatie je voor- en tegenstanders hebt. Ik ben de mening toegedaan dat eenieder respect voor elkaars opvatting moet hebben of je nou voor of tegen bent."

"Tijdens het hele proces door heb ik heel veel bedreigingen ontvangen," zegt Hilton. "Men liet papiertjes met dreigementen op mijn auto achter. Ik heb het moeilijk gehad. Ik werd een hele poos aldoor gebeld en bedreigd dat ik de zaak in moest trekken, anders zou ik dood gaan. De bedreigingen werden maar erger en erger, ik wist het toen ook even niet meer. Maar ik heb toch besloten door te gaan en me niet meer te storen eraan. Daarom neem ik ook geen privé calls. Mensen moeten mij maar gewoon bellen met hun nummer zodat ik alles kan registreren. Het is wel lastig op deze manier. Ik wil iets van mezelf veranderen, dan krijg ik zoveel bedreigingen vanwege iets dat niet met anderen te maken heeft. Ja nu ga ik gewoon rustig verder met mijn leven. Lekker zo onopvallend mogelijk, want ik heb even genoeg van al die aandacht steeds."

Ala-D Media
Advertenties

Saturday 03 December
Friday 02 December
Thursday 01 December