China wil meer people-to-people contacten met Suriname
11 Sep, 09:30
foto
Ambassadeurs Zhang Jinxiong (r) van China en Gardelito Hew A Kee van Suriname in gesprek. (Foto: Ranu Abhelakh)


Suriname is voor China een goede vriend. Beide landen ondersteunen elkaar op lokaal, regionaal en internationaal niveau. “De toekomst van onze relatie hangt nauw samen met de jonge generatie. Jeugd is de hoop van een land”, stelt ambassadeur Zhang Jinxiong van de Volksrepubliek China. “De goede wensen en hoop voor onze beide landen ligt op hun schouders.”

Zhang van 2016 tot 2018 China’s ambassadeur in Paramaribo, is momenteel voor een tweedaags werkbezoek in ons land. In zijn kleine werkgroep zijn de counselor van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken en de directeur van het Instituut voor Latijn-Amerikaanse Studies op hetzelfde ministerie. Na enkele besprekingen en een lezing dinsdag, zit de werkgroep woensdag om de tafel met functionarissen van ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Op agenda is de bespreking van de bilaterale samenwerking tussen China en Suriname, de issues en vraagstukken die aan beide zijde spelen.

Het werkbezoek is onderdeel van het Chinese handelsproject: One Belt, One Road Initiatief (OBOR, één weg, één gordel). Suriname sloot zich vorig jaar mei aan tot dit initiatief met 5 prioriteiten, waaronder de people-to-people contacten. “Wij denken dat wij meer personen richting Suriname moeten sturen voor de gedachtewisseling en om onze opvattingen op tal van gebieden beter uit te leggen.” Volgens de diplomaat kunnen de lopende projecten zoals de bouw van het Wanica-ziekenhuis, het breedband netwerk en het Dalian IV asfalteringsproject in het verlengde van OBOR-initiatief worden gezien.

In zijn lezing in Hotel Torarica had Zhang het onder meer over de succesvolle ontwikkelingen in China in de afgelopen 70 jaren, de relatie China en de regio en in het bijzonder met Suriname. De politieke en bilaterale samenwerking tussen China en Suriname wordt steeds hechter door de wederzijdse regeringsbezoeken. Ook de culturele uitwisselingen nemen toe. Steeds meer Surinamers verrijken hun kennis via de Chinese trainingsprogramma’s voor capaciteitsopbouw. Zhang hoopt dat meer Surinaamse jongeren China bezoeken en daar studeren, “en een beoefenaar, promotor en medewerker van onze bilaterale vriendschap en samenwerking in de toekomst worden”.

Op 1 oktober 2019 herdenkt China zijn 70e oprichting als Volksrepubliek. Het land kent in de afgelopen jaren en vooral sinds het openstellen van zijn economie en sociale hervormingen, een jaarlijkse economische groei van 9,5% en draagt met 30% bij aan de wereldeconomie, deelde Zhang enkele cijfers. “Het Chinese BNP was 67,9 miljard US dollar in 1952, het overschreed Japan, de nummer twee in de wereld in 2010 en stond voor 2018 op 90 biljoen US dollar.”

Van 1949 tot 2018 nam de graanproductie 4.8 maal toe en groeide de industriële ontwikkelingen. Het land verbeterde in rap tempo zijn innovatie vermogen op het gebied van wetenschap en techniek, zoals 5G, Artificial intelligence en hogesnelheidstreinen. Als vierde succespoot noemde de diplomaat het buitenlands beleid waarin China zich steeds meer openstelt voor de wereld en nieuwe partners zoekt. Dit loopt nu via OBOR en Suriname sloot zich vorig jaar mei aan.

Ook de verbetering van de leefomstandigheden van de Chinezen in de afgelopen 70 jaar wordt als succesverhaal gezien. China wil zijn armoede in 2020 uitgeroeid hebben, “de eerste keer in zijn geschiedenis”. Er zijn al 700 miljoen burgers uit hun armoede gelicht en in 2018 daalde het armoedecijfers naar 1,7%.

En toch staat China, het grootste ontwikkelingsland, voor vele uitdagingen. Zo wil de Chinese president Xi Jinping de nieuwe internationale relatie bevorderen en een gemeenschap bouwen van gedeelde toekomst voor de mensheid. Zhang benadrukt dat China staat voor wederzijds respect. “Landen hoe groot of klein, sterk of zwak, zijn gelijken binnen de internationale gemeenschap en zullen gelijk behandeld moeten worden.”

Samenwerken voor een gemeenschappelijk belang en een win-win resultaat kan als landen elkaar als partner zien en elkaar soevereine onafhankelijkheid, territoriale integriteit en eigen keuze voor ontwikkelingspad respecteren. En nog de handelsregels van de WTO volgen. China gaat ook steeds meer de richting op van de groene ontwikkeling. “We moeten op een goede manier omgaan met het conflict tussen de industriële beschaving en milieubescherming.”

Volgens Zhang is het voor het eerst in de wereldgeschiedenis dat ontwikkelingslanden en groeiende markten als groep opkomen – goed voor 80 % van de wereld economische groei. Dit terwijl de macht van de Verenigde Staten en Westerse landen afneemt, gaf hij aan. De verwachting is dat de economische opbrengst van de nieuwe groep tegen 2035 goed zal voor 60% van het wereldtotaal en zal zij historisch gezien de leidende posities van de westerse wereld voor honderd jaar inhalen.

Friday 13 December
Thursday 12 December
Wednesday 11 December