Elias: RGD personeel wordt uitbetaald
12 Jul, 06:41
foto
Minister Antoine Elias van Volksgezondheid noteert vragen over Volksgezondheid. (Foto: Raoul Lith)


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid garandeert dat de salarissen van het personeel bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) eind van de maand gegarandeerd zijn. Dit, ondanks de tweede beslaglegging door ex-directeur Maaltie Sardjoe op alle bankrekeningen van de RGD bij diverse banken. Het vorige beslag heeft de RGD met succes aangevochten bij de kortgedingrechter. Sardjoe beweert dat het vonnis van augustus 2016 niet correct is uitgevoerd door de RGD. 

NDP-fractieleider Amzad Abdoel heeft donderdag in De Nationale Assemblee vragen gesteld aan de minister over het 'derden beslag' en het financieel rapport dat uitgebracht is door Orion Assurance & Advisory NV. Bij diverse projecten van RGD zijn onregelmatigheden geconstateerd in de periode januari 2012 tot en met juni 2018. Er zijn miljoenen aan malversaties ontdekt. De toenmalige leiding van RGD wordt onbehoorlijk bestuur verweten en bevoordelen van zichzelf. Sardjoe is zich van geen kwaad bewust en legt de beschuldigingen naast zich neer. Zij voert aan dat er goedgekeurde jaarverslagen zijn uitgebracht. 

Abdoel vindt dat de regering het rapport moet doorgeleiden naar de procureur-generaal voor verder onderzoek. Elias heeft aangegeven dat het rapport bestudeerd wordt door juristen van het ministerie. Zij zullen adviseren welke stappen er ondernomen zullen worden tegen ex-directieleden van de RGD. De Nationale Assemblee zal nader geïnformeerd worden over de te ondernemen acties.