Suriname treft maatregelen tegen pluimveeziekte
25 May, 22:35
foto
De Muscovy duck kennen we in Suriname als de reguliere doks. (Foto: American Poultry)


De invoer en doorvoer van pluimvee, andere vogelsoorten, pluimveevlees, eieren, mest en vieren van deze dieren, pluimveevoer en pluimveevoer bestanddelen uit Guyana is ten strengste verboden. Het verbod komt nadat er buurland Guyana een tot nog onbekende pluimveeziekte is uitgebroken en die zich al landelijk heeft verspreid.

Binnen twee weken zijn er meer dan 45.000 kuikens, voornamelijk Muscovy (Cairina-moschata) eendjes, van twee tot drie weken oud gestorven. In Suriname kennen wij de Muscovy eend als de reguliere doksen (doksa/doksi). Ziekte en sterfte van andere pluimvee- en vogelsoorten zijn niet uitgesloten. Het Guyanese ministerie van Landbouw heeft door de ongewone sterfte van jonge eendjes de broederij van de Guyana Livestock and Development Authority uit voorzorg tijdelijk gesloten.

Het Guyanese ministerie zei zaterdag dat soortelijke situaties plaatsvonden op een aantal bedrijven in de verschillende regio's. Het is bezig met een intensieve surveillance in alle vijf kustregio's van het land. De broederij van de getroffen kwekerijen worden gemonitord. Het ministerie wil de eendenboeren betrekken bij de controle-activiteiten.

Het vermoeden bestaat dat de ziekteverwekker zich via de lucht verspreid. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft afstemming gehad met de betrokken overheidsdiensten in het district Nickerie. De Multi-sectorale Port Health Commissie is op de hoogte gesteld van de situatie in buurland Guyana.

Op fabrikanten en distributeurs van pluimveevoer doet het ministerie van LVV een dringend beroep om tijdens de productie, het transport en de verkoop van hun producten alle maatregelen te treffen om eventuele contaminatie van hun producten te voorkomen. Alle pluimveehouders, kwekers en exporteurs van vogels in het land en vooral in Nickerie wordt dringend geadviseerd om de bio-veiligheidsmaatregelen in hun bedrijf aan te scherpen. Voor eventuele hulp staat de veterinaire velddienst van LVV gereed, laat het ministerie via het Nationaal Informatie Instituut weten.

Er wordt dringend gevraagd om verschijnselen van ziekte onder pluimvee en/of andere volgens onmiddellijk te melden bij de Veterinaire Dienst op de verschillende ressortkantoren van LVV of via het telefoonnummer 479112 toestel 2101.

Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September