VHP-reflectie op 9 jaar NDP: Corruptie drukt haar stempel
25 May, 06:46
foto


Het is vooral de corruptie die een stempel drukt op het NDP-beleid van de afgelopen negen jaar. Het failliet van twee termijnen NDP-beleid is algemeen bekend. Onze gezinnen, families, vrienden voelen het elke dag. Of het nou gaat om veiligheid op straat of in je eigen huis, de onbeschaamde corruptie of de toegenomen armoede, elke dag worden we er mee geconfronteerd. Populistische propaganda, kiezersbedrog, mismanagement en corruptie hebben ons land in een diepe crisis gebracht. Het is voor velen ‘hosselen’. Dit stelt de VHP in een persbericht. 

Over precies 12 maanden staat Suriname voor een allesbeslissende keuze. "Gaan we het land redden uit de handen van een corrupte kliek of zullen we verder afglijden naar de afgrond. Kiezen we voor slagvaardigheid of blijven we doormodderen. Kiezen we voor vooruitgang voor alle burgers of staan we toe dat ze worden uitgebuit.  Heel eenvoudig gezegd: we staan voor de keuze tussen goed en kwaad, meent de VHP. 

De lijst van zaken die te maken hebben met corruptie, is volgens de VHP oneindig. De samenleving huivert van de SPSB-affaire. Naast het schandaal bij de SPSB, hebben we te maken met Westland Sama Group, waarbij de overheid de Stichting Machinale Landbouw heeft overgedragen aan Westland Sama Group NV., zij heeft inmiddels een lening van 23 miljoen genomen bij een commerciële bank; de verdwijning van 14 nieuwe tractoren en 7 graafmachines, ter waarde van USD 4 miljoen; de Chinese vistrawlers;  US$ 4,2 miljoen is verspild aan voorbereiding voor de bouw van het Academisch Medisch Centrum (AMC) Suriname; het snoepreisje van de vicepresident, heeft de belastingbetaler maar liefst $250.000 gekost. We moeten beseffen dat het bij ieder corruptieschandaal  om gelden gaat die van het volk zijn gestolen. 
Telkens wanneer een schandaal boven water komt, grijpt de NDP als afleidingsmanoeuvre naar het instrument van reshuffling. In negen jaar tijd, zijn 70 ministers ‘gereshuffeld’. Een record in de historie van Suriname. De povere prestatie van deze regering wegen niet op tegen de op grote schaal gepleegde corruptie, waarbij er honderden miljoenen zijn gestolen van het volk. Over 12 maanden heeft de kiezer de kans om dit beleid van graaien en stelen te veranderen.

Vooruitblik 
Welvaart en welzijn zijn alleen mogelijk door goed en transparant bestuur. Dit vereist bestuurders die met maar één ding bezig zijn: hoe verbeter ik het leven van de bevolking? Dat is het criterium dat leidend zal zijn voor de VHP. Integere bestuurders, zonder strafblad, die het volk dienen en niet hun eigen portemonnee.
Als de VHP een nieuwe regering mag vormen, zal zij op korte termijn een aantal zaken op orde stellen. We gaan serieus achter de gestolen gelden aan. Een nieuwe regering waar het buitenland vertrouwen in heeft kan de financiën weer op orde krijgen. De VHP heeft dat in voorgaande regeringen gedaan en zal dat ook nu weer doen. De medische zorg zal met prioriteit worden aangepakt om het weer op peil te brengen. En dat geldt ook voor onderwijs, veiligheid, het grondenrechtenvraagstuk en huisvesting. Niet door nog meer cadeautjes uit te delen, maar door te investeren in onze mensen. Om ze weer hun eigenwaarde terug te geven en perspectief te bieden op een goede toekomst voor hun kinderen. 

Een belangrijk standpunt van de VHP is dat zij een behoedzaam en solide financieel beleid gaat voeren. Dit betekent dat inkomsten en uitgaven op de lange termijn in balans moeten zijn en structurele uitgaven worden gedekt met structurele inkomsten. 
De schuldpositie van Suriname is heel ernstig, er zijn meer dan 100 leningen gesloten. Als regering heb je toegang tot internationale instituten en we gaan praten met de landen met wie je leningen hebt gesloten. We gaan met die landen praten over heronderhandelen, herschikking over terugbetaling van de schulden, we gaan praten over de rente voorwaarden. Al deze stappen vereisen een regering waar het buitenland vertrouwen in heeft. Dat krediet heeft de NDP in haar twee regeertermijnen verkwanseld. Ze zijn gewoon niet meer geloofwaardig. De VHP zal daarom ook de banden herstellen met landen zoals Nederland die zullen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om te steunen in de wederopbouw van ons land.

Om de gewone man te steunen zal o.a. het belastingstelsel moeten worden aangepast, zodat die aan het eind van de maand meer geld overhoudt. Denk daarbij aan de AOV’ers, de mensen met een beperking en mensen die een onderstand genieten die door het NDP-beleid in de knel zijn geraakt. De VHP doet een dringend beroep op de regering om deze groepen van mensen tenminste 100% verhoging te geven.

Nog 12 maanden
Nog twaalf maanden tot aan de verkiezingen. Het is duidelijk dat de NDP dit laatste jaar gaat gebruiken om nog te stelen wat over is en mensen om te kopen met ‘last-minute’ beloften. Uitspraken van de nieuwe pionnen op verschillende ministeries duiden al op deze wanhopige poging om ‘zieltjes te winnen’. De Surinaamse kiezer ziet deze doorzichtige tactiek en zal volgend jaar kiezen voor nieuw beleid met nieuwe bestuurders, met visie en perspectief voor iedereen. De kiezers weten in hun hart dat het tijd is voor verandering, dat het anders moet én ook anders kan. Dat alternatief is de nationale Orange Movement die de VHP heeft gestart. Deze Orange Movement groeit elke dag en bundelt alle goede krachten met maar één doel: Red Suriname!, stelt de VHP. 

Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September