Overtreder betaalt $ 4.000 voor 5 Jaguartanden
23 May, 20:28
foto
In januari vorig jaar werden op drie reizigers op de Johan Adolf Pengelluchthaven een aantal jaguar tanden gevonden. (Archieffoto: KPS)


Vierduizend US dollar moest een reiziger betalen omdat hij vijf jaguar tanden in zijn bezit had. De tanden waren verborgen in blikken met babyvoeding en werden tijdens een reguliere controle op de Johan Adolf Pengel Luchthaven ontdekt.

Aangezien alle zes soorten in het wild levende katachtigen beschermd zijn in Suriname, had betrokkene dus de Jachtwet 1954 en de Wet Tegengaan Smokkelen overtreden. Het economisch delict is buiten proces afgehandeld. De overtreder is op 16 april aangehouden.

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Bos- en Grondbeheer laat via het Nationaal Informatie Instituut optekenen dat het veelvuldig voorkomt dat juwelierszaken tanden van de in het wild levende katachtigen te koop aanbieden in de vorm van kettinghangers. Ook worden de jaguar afgeslacht en worden zijn lichaamsdelen te koop aangeboden.

Het ministerie benadrukt dat alle zes in het wild levende katachtigen in het land behoren tot beschermde diersoorten. Bovendien valt de jaguar - de grootste katachtige in Zuid-Amerika- on der de IUCN Red Data List of Threatened Animals en onder de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Wilde Fauna en Flora (Cites)

Conform de artikelen 2 en 3 van de Jachtwet 1954 is niet alleen het doden, kopen, ten verkoop of ter aflevering voor handen te hebben, vervoeren, vangen et cetera van beschermde dieren verboden, maar ook het onder zich hebben van delen daarvan al dan niet geprepareerd strafbaar. Overtreding van de wet valt onder de Wet Economische Delicten, wat betekent dat de overtreder onmiddellijk wordt aangehouden en in verzekering wordt gesteld. Het Openbaar Ministerie stelt dan de boete voor de overtreding vast. De overtreder riskeert ook dat zijn jachtbevoegdheid wordt ingetrokken.

Tuesday 17 September
Monday 16 September
Sunday 15 September