Ravaksur dringt aan op verlaging belastingdruk
15 Mar, 04:12
foto
Vakbondsleider Robby Berenstein


Vakbondsleider Robby Berenstein, coördinator van Ravaksur, herinnert minister Gillmore Hoefdraad van Financiën eraan dat belastingvrije voet en de belastingschijven aangepast dienen te worden. Op 9 januari is dit aangegeven tijdens een bespreking. Een week later zou hier verder over worden gesproken, maar een vervolgvergadering is uitgebleven. Nu heeft de vakbeweging een brief geschreven naar de bewindsman met de vraag ontvangen te worden voor bespreking van maatregelen om de belastingdruk te verlagen.

In een eerder schrijven gericht aan de president, waarvan een kopie is gestuurd naar Hoefdraad, is erop gewezen dat de belastingdruk aanzienlijk verhoogd werd door de invoering van de Rij -en Voertuigenbelasting. Ravaksur vraagt om de totale belastingdruk te verlagen. Intussen is de rij- en voertuigenbelasting een voldongen feit welke direct en indirect, de reeds zwaar getrokken wissel op de koopkracht van werkers verder verzwaard, stelt Berenstein.

Werkers die aangesloten zijn bij de verschillende Ravaksur lidorganisaties zijn volgens de brief aan de minister teneinde raad en eisen van de vakcentrales maatregelen die verbetering van de koopkracht voor de werkers zullen betekenen. Dit houdt in dat de vervolgvergadering een nog spoedeisender karakter krijgt dan voorheen, benadrukt de vakbondsleider. Hij doet daarom mede namens de overige leden van het presidium van Ravaksur een beroep op de bewindsman om op korte termijn ontvangen te worden. De vakbeweging wil concrete maatregelen om de belastingdruk te verlagen, bespreken.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May