Vragen over algehele afschaffing visum Rusland-Suriname
22 Feb, 02:16
foto
André Misiekaba, voorzitter van de commissie van rapporteurs. (Foto: Raoul Lith)


Om het reizen tussen Rusland en Suriname te vergemakkelijken voor de inwoners van beide staten, is donderdag de ontwerpwet over de vrijstelling van de visumplicht in behandeling genomen in De Nationale Assemblee (DNA). Verschillende DNA-leden willen van de regering weten waarom deze overeenkomst is aangegaan en wat voordelen het openstellen van de grens zijn.

Commissievoorzitter André Misiekaba (NDP) vindt dat mensen out of the box moeten denken en hier een kans in moeten zien. “Het kan alleen voordelen met zich meebrengen wanneer je met zo een strategische partner in zee gaat”, meent Misiekaba. Hij onderkent dat bij het benaderen van de Russische federatie dit niet gedaan moet worden met een bril van het Westen. “Socialisme en communisme worden snel door het Westen weggezet als kwaadaardig, maar ik zeg 'relativeer'. Kijk naar alle systemen en probeer het goede eruit te halen. Volg niet klakkeloos en gooi niet alles klakkeloos weg”, roept de commissievoorzitter.

De personen die zich zorgen maken over het openstellen van de grens met Rusland, verwijst hij naar artikel 8 van de ontwerpwet en citeert: “Om reden van nationale veiligheid, bescherming van de openbare orde en openbare gezondheid kan elk der partijen de toepassing van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk schorsen. De andere partij zal via zijn diplomatieke kanalen zal niet later dat 72 uren in kennis worden gesteld van dit besluit”. Dit artikel dekt volgens Misiekaba Suriname in. Dit wordt beaamd door de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle. “Het is een kans, een opportunity, een mogelijkheid om deze grote mogendheden als strategische partners te hebben. En ik vraag om ondersteuning te geven aan deze overeenkomst en daarmee deze wet”, vraagt Misiekaba aan zijn collega’s. Hij is de mening toegedaan dat op het gebied van onderwijs, ICT en toerisme heel wat te halen valt uit de relatie met Rusland.

Chan Santokhi (VHP) wil weten van de regering waarom gekozen is om met Rusland deze overeenkomst aan te gaan. “Het is zo ver van huis met een land en volk zo verschillend in cultuur, traditie en taal, zonder enige historische binding. Zou het niet raadzaam zijn om juist daarom gefaseerd te komen. Zelfs bij landen waar zoveel overeenstemming mee is, bent u niet zover gegaan. U moet het komen uitleggen waarom u dat doet en waarom u dat niet heeft gedaan met de andere landen. Wat zijn de concrete voordelen?”, wil het commissielid weten.

Santokhi haalt aan dat de wet de mogelijkheid biedt om verblijf aan te vragen in het land, mochten de 90 kalenderdagen waarvoor de overeenkomst geldt, zijn verlopen. “Alle andere vreemdelingen moeten als ze hier komen werken een speciaal visum hebben. Het zou prachtig zijn als de mensen na 90 dagen teruggaan naar hun land en ze vragen net als alle andere een speciaal visum aan voor werk, een werkvergunning. Wat is de overweging dat het voor deze groep niet is opgenomen”, vraagt Santokhi. Minister Pollack-Beighle zegt hierop geen antwoord te geven aangezien dit nergens in de wet is aangegeven.

“We bevinden ons op de Guyana schild en aan Rusland hebben wij een grote gigantische partner en dit alleen zou voor ons een beweging moeten zijn om onze relatie verder aan te sterken en ons niet te beperken tot diplomatieke en dienstpaspoorten in de benadering”, laat de minister optekenen. Zij legt uit dat Suriname het enige land is in Zuid-Amerika dat geen bilaterale overeenkomst heeft met Rusland over de vrijstelling van visa. Het doel van deze overeenkomst is volgens de bewindsvrouw om na de ratificatie de reisprocedures te vergemakkelijken. “De afschaffing van de visumplicht met Rusland is sterk toe te juichen, aangezien dit niet alleen sociaaleconomische voordelen met zich zal meebrengen, maar zeker voor onderwijs, handel en sport directe mogelijkheden met zich meebrengt als we kijken naar wat het voor de burgers betekent”. De behandeling van de wet wordt vrijdagmiddag voortgezet.

Yvanka Ozir-Awailame

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May