PALU-topman: Ook visserijsector opgeofferd, DNA nu aan zet
21 Feb, 14:46
foto
Jim Hok, voorzitter van de PALU.


"Naar het zich laat aanzien zal de visserijsector intussen ook volledig uitgeleverd worden aan wetmatig georganiseerde piraterij. Het vermoeden dat er sprake is van omkoping is niet te bewijzen, maar een aannemelijke andere verklaring voor wat er dan gebeurt, valt ook heel moeilijk te bedenken. Dit stelt PALU-voorzitter Jim Hok naar aanleiding van de weigering van minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij om duidelijkheid te geven over zijn vergunningenbeleid.

Ook in deze kwestie laat de regering volgens de PALU-topman zien dat zij niet langer staat aan de zijde van de Surinamers en dat zij niet weet om te gaan met onze belangen wanneer ze moet onderhandelen met het buitenland. Het is intussen alweer enkele maanden dat de kwestie van de zes Chinese hektrawlers door belanghebbenden in de visserijsector is aangekaart. Deze schepen voldoen kennelijk niet aan de eisen om voor een normale visvergunning in aanmerking te komen. Ze zijn als zodanig dan ook door minister Soerdjan afgekeurd. Wat iedereen verbaasde is dat de schepen al die tijd toch toestemming hebben gekregen om gewoon in Surinaamse wateren te blijven rondhangen. Dit gebeurt kennelijk in afwachting van een wijziging in het beleid, waarbij voor dit soort schepen een speciale voorziening kan worden gemaakt, wettelijk, semi-wettelijk of quasi-wettelijk.

De bezwaren tegen de gewraakte trawlers betroffen niet alleen zaken als een te groot motorvermogen of een te grote opslagcapaciteit en dergelijke. Een belangrijk bezwaar betreft nog steeds het feit dat door de manier en de plaats waarop deze schepen vissen, onze visgronden uiteindelijk zullen worden leeggevist, waardoor ook de bevolkingsvisserij haar einde zal zien.

Vertegenwoordigers van de visserijsector hebben zich tot nog toe gericht tot de minister van LVV. De PALU-voorzitter is van mening dat het tijd wordt dat De Nationale Assemblee (DNA) zich hiermee gaat bemoeien en de minister om uitleg gaat vragen. Het kan namelijk niet zo zijn dat de volksvertegenwoordiging toestaat dat er een beleid wordt uitgezet waarmee over enkele jaren onze hele visserijsector kapot is gemaakt en alle arbeidsplaatsen verloren gaan, puur om het gewin van enkelen. Aan de andere kant is het intussen duidelijk dat het niet de minister is die hier solo gaat.

De president heeft in zijn jaarrede laten weten dat hij ruimte zoekt voor het inpassen van deze schepen in onze wateren. DNA zal dus de regering als geheel, inclusief de president om duidelijkheid moeten vragen en eventueel tot de orde moeten roepen. En dan staan we meteen weer voor een probleem dat zich voordoet in de huidige formatie van DNA. Alleen een meerderheid in DNA kan een motie aannemen en de regering om correctie van het beleid vragen. In de huidige situatie zal die meerderheid niet mogelijk zijn zonder medewerking van de NDP-fractie die zelf de meerderheid in DNA bezit. Vanwege partijdiscipline en de mogelijke gevolgen, zullen de NDP-fractieleden wel uitkijken om een motie tegen het regeerbeleid aan te nemen, ook wanneer door dat beleid het land wordt verkocht en de belangen van velen op het spel staan. Dit is een zeer ernstige zaak, meent de PALU-voorzitter.

"Dit laatste is vooral de reden waarom wij van de PALU al geruime tijd ervoor waarschuwen dat wij Surinamers bij verkiezingen NOOIT MEER een meerderheid in DNA mogen geven aan slechts één partij. De drang naar een absolute meerderheid komt voort uit een ondemocratische inborst om maar ongecontroleerd te kunnen doen en laten wat men wil. Zoals wij hebben leren samenleven met verschillende groepen, zo moeten wij ook leren samenwerken met verschillende partijen", meent Jim Hok.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May