Is Ramadan een beletsel voor de verkiezingen 2020?
11 Feb, 10:34
foto


Recentelijk schijnt er een debat te zijn uitgebarsten, alsof de maand Ramadan een beletsel zou kunnen zijn voor het houden van verkiezingen in mei 2020. Het argument is het vasten van de moslim gemeenschap tijdens activiteiten in de verkiezingsperiode.

Ten eerste zijn naar mijn mening verkiezingen een bijzondere politieke activiteit, waarover men niet te lichtvaardig over dient te gaan, en zaken een politieke lading geven. Verkiezingen zijn een nationale gelegenheid. In de maand Ramadan, wordt er ook gewoon gewerkt, mensen behoren ook normaal hun dagelijks leven te beheersen. Het vasten is inderdaad een situatie van onthouding van voedsel en drank, dat is toegegeven, en dat is geen normale situatie voor de moslim gemeenschap.

Echter, zoals gesteld, verkiezingen mag men ook niet gaan overschatten. Het gaat om een politiek proces met activiteiten, die uitmonden in een gelegenheid van het volk tot keuze van zijn volksvertegenwoordigers, en de natie is daarbij betrokken.

Bepaalde situaties kunnen een grond zijn van uitstel, inderdaad. Zoals een nationale ramp, (overstromingen, oorlogssituaties, ongelukken waarbij grote groepen burgers hun leven laten, uitbraak van epidemieën, waarbij de publieke gezondheidssituatie in gevaar komt. Dit zijn voorbeelden van nationale aard, het raakt de bevolking of grote delen als geheel. De regering/het parlement kan hierin een grond vinden om in harmonie, zonder politieke steekspelletjes, een wijzigingsdebat op de agenda te plaatsen en een reeds geplande verkiezingsdatum te amenderen.

Ik herinner mij in mijn huidige standplaats, in DR Congo, vanwege de heersende Ebola epidemie en de gewapende strijd met honderden slachtoffers in bepaalde delen van het land, president Kabila de nationale verkiezingen moest uitstellen, en wel twee jaar later, namelijk in december 2018. Natuurlijk ging dat niet zonder heftige kritiek, vooral uit politieke oppositionele kringen en civil society. Maar dat even terzijde!

Als men twee maanden eerder verlangt, wat zou de regering/het parlement weerhouden om twee maanden later dan de geplande datum uit te schrijven, of drie maanden zelfs. Waar trekt u de grens, en belangrijker, scheppen wij niet onnodige precedenten? Eerlijk gezegd, is dit echt nodig in een situatie, waar er ongetwijfeld specifieke tijdsplanning al is gemaakt, mogelijk ook verbintenissen aangegaan met derden. Hoe lang terug is de verkiezingsdatum al bekend? Is het redelijk om nu pas daarmee op de agenda te komen?

Houdt u ook rekening dat bij het volk verwachtingen zijn gewekt, waarover de politiek, en vooral volksvertegenwoordigers, niet licht vaardig dienen te gaan. Ik zou zeggen een dergelijk besluit van wijzigingsvoorstel van de verkiezingsdatum mag niet minder dan 2/3 politieke draagvlak hebben in de DNA. Ten tweede, men dient, zoals gesteld, nauwkeurig de motieven van zo een voorstel te bestuderen. Hebben wij te doen met een onverwachte nationale gebeurtenis, met een schokkend effect voor de samenleving, zoals buitengewone grief, onverwachte doden, het ontstaan van ongekende schade in de publieke sfeer van ongekende omvang waarbij delen en grote groepen in de samenleving zijn getroffen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden!

Of een voorspelbare, jaarlijks terugkerende, Ramadan en Divali, om bij twee voorbeelden te blijven lijken mij moeilijk verdedigbaar. Men doet er goed aan om hierin zonder veel tijd te verliezen en zonder veel politieke ophef, omgeven met de nodige zakelijk en duidelijkheid, het volk klaarheid te verschaffen, en vooral duidelijkheid in de politieke overwegingen.

Mr. Drs. Sardhanand Panchoe
Op persoonlijke titel
Democr. Republic of Congo

Friday 13 December
Thursday 12 December
Wednesday 11 December