Dikan: Overplaatsen dc's voor maximale resultaten
10 Feb, 08:32
foto
Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zegt dat het overplaatsen van districtscommissarissen (dc's) niets te maken heeft met dat ze geen goede job gedaan hebben. Deze beslissing heeft te maken met het feit dat de overheid maximale resultaten wil behalen uit het werk dat voor de diverse gebieden moet worden gedaan.

De dc’s die jaren ervaring hebben opgedaan in een bepaald district, passen hun vaardigheden nu toe in een ander gebied, laat de minister optekenen via het Nationaal Informatie Instituut. Dat is een stukje dynamiek, meent hij. De functionarissen worden benoemd voor geheel Suriname en moeten dus op basis daarvan overal inzetbaar kunnen zijn.

Dikan gaat ook in op de kritiek vanuit de samenleving over de opdeling van Marowijne in twee bestuursressorten. Degenen die het district kennen zullen weten dat gelet op de fysieke indeling aldaar, de behoefte bestond om Marowijne op te splitsen in de bestuursressorten Moengo en Albina. De DC te Moengo zal zich ondermeer bezighouden met het eerdergenoemd gebied en de dorpen langs de Cotticarivier, terwijl de burgervader van Albina speciale aandacht schenkt aan de grensstad en de dorpen langs de Marowijnerivier. Met dit besluit is het beheer over Marowijne beheersbaar geworden en zijn de dc’s ook dichtbij de bevolking. Met deze nieuwe indeling hoopt minister Dikan dat de achterstand in Marowijne die groot is, snel wordt ingelopen.

Saturday 20 July
Friday 19 July
Thursday 18 July