Breeveld: 'Somber beeld bij bestrijding corruptie'
18 Jan, 06:44
foto
Carl Breeveld, fractievoorzitter van DOE. (Foto: Raoul Lith)


“Een kruistocht tegen corruptie vraagt om daadkracht en geen slappe uitspraken. Corruptie/fraude betekent dat de Staat miljoenen aan inkomsten derft en wordt de armoede in ons land in stand gehouden”, heeft DOE fractievoorzitter Carl Breeveld, donderdag gezegd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in De Nationale Assemblee. Volgens de DOE-topper schept de positie van Suriname op de Corruption Perception Index, de 77e plaats, een somber beeld als het gaat om bestrijding van corruptie en zeker in combinatie met alle schandalen die erbij komen met betrekking tot drugsvangsten.

Breeveld benadrukt dat het absoluut geen goed visitekaartje is voor Suriname. “De regering mag daar heel hard aan gaan werken en ik hoor graag wat de president hierover te zeggen heeft”, meldt het DNA-lid. Hij prijst de aanname van de Anti-Corruptiewet in 2017, reden voor zijn hoopvolle stemming toen. “De regering bakt er echter niets van. Een dikke onvoldoende voor de uitvoering van de Anti-Corruptiewet. We can do the job, maar hoe kan dat als de moreel-ethische basis en integer leiderschap ontbreekt? De basis blijft me, myself and I”. Hij vraagt zich af waar de Staatsbesluiten blijven, die bij de uitvoering van deze wet horen. “Als we een kruistocht willen voeren, moeten we duidelijke stappen zien. Bij herhaling komen we de verkwanseling van staatsmiddelen tegen. En bij herhaling de schandalen die de pers bereiken en de samenleving. We zien geen concrete stappen vanuit de regering”, meent Breeveld.

De volksvertegenwoordiger haalt het bericht aan dat de DOE-fractie heeft bereikt dat bij de aankoop van visa, passagiers op de Johan Adolf Pengel Luchthaven meer betalen dan het officiële bedrag van € 35. “Ik vraag de minister van Buitenlandse Zaken om hiernaar te kijken. Soms betalen passagiers €50 en vervolgens wordt er gezegd dat er geen kleingeld is. Een grondig onderzoek is op dit punt op zijn plaats”, laat Breeveld optekenen.

Breeveld spreekt ook zijn zorg uit over het onderwijs. “Education is the key to success; education is the best weapon against poverty. Maar aan randvoorwaarden moet voldaan worden”, merkt het lid op. Suriname heeft zich nationaal en regionaal ook verplicht om het technisch en beroepsonderwijs te hervormen. "Dit kunnen we alleen maar toejuichen wanneer we zien dat de regering inziet dat beroepsonderwijs van eminent belang is. Hierdoor kunnen jongeren klaargestoomd worden voor het bedrijfsleven. Alleen hopen wij niet dat het hierbij blijft. Hoe denkt de regering de organisaties die reeds hiermee bezig zijn te ondersteunen”, is de vraag die Breeveld stelt. Hij merkt op dat de regering Bouterse 1 veel schoollokalen heeft gebouwd en wil weten hoeveel van deze lokalen daadwerkelijk in gebruik zijn genomen en hoeveel nog onafgebouwd staan.

“Vechtpartijen onder leerlingen komen we vaker op social media tegen. Er heerst een gezagscrisis in delen van ons onderwijs. Hoeveel respect is er nog voor leerkrachten en ook bij de leerlingen onderling. Ik denk dat ten aanzien hiervan de regering moet uitleggen wat het beleid is; het kan niet zo zijn dat leerlingen elkaar in de haren vliegen, de beelden ons bereiken en we daarna niet horen welke maatregelen zijn genomen”, benadrukt Breeveld. Hij vraagt meteen ook aandacht voor het feit dat hij reeds om 10 uur ’s morgens talloze leerlingen doelloos in uniform ziet rondlopen. “Wat is er aan de hand? Tekort aan leerkrachten, ziektemeldingen? Het stoort mij, het stoort mij als wij jonge mensen die gericht moeten worden om te gaan voor een stuk ontwikkeling van zichzelf en daardoor voor de toekomst, zien hangen op straat. Vooral bij lbo-scholen, die juist extra aandacht en extra voorzieningen nodig hebben. Kan de regering aangeven wat het beleid is?”.

Yvanka Ozir-Awailame