USV: Voorkomen dat incidenten zich herhalen
08 Jan, 22:52
foto


(Aangeboden)

Ons land is in de ochtend van 27 op 28 december 2018 geschokt door een tragisch bootongeval waarbij 8 Surinaamse burgers het leven lieten. De boot met 31 opvarenden die vanuit Corneliskondre voer, kapseisde in de omgeving van Kalebaskreek als gevolg van de onstuimige Coppenamerivier.

Wat wel frappant is dat de boot met de inzittenden omstreeks twee uur in de ochtend voer op het donkere rivierwater. Komt nog bij kijken dat een groot deel van de opvarenden geen zwemvest om had. De Unie van Surinaamse Vrouwen betreurt deze gebeurtenis ten zeerste. Zij hoopt dat de autoriteiten er streng op zullen toezien dat de veiligheid van hen die regelmatig gebruikmaken van transport te water gegarandeerd is. Wij denken daarbij vooral aan de schoolkinderen in verre het binnenland die dagelijks via de rivier naar school vervoerd worden, maar ook burgers die regelmatig gebruikmaken van watertransport op een van onze grensposten.

Uiteraard heeft ook de Surinaamse burger een verantwoordelijk om erop toe te zien dat haar veiligheid op het water verzekerd is, door geen gebruik te maken van boten die niet over een zwemvest beschikken of om dat op te eisen. Een tragedie als deze had voorkomen kunnen worden, als de passagiers van de boot een zwemvest om hadden. Wij kunnen het tij helaas niet keren, maar wij kunnen er wel gezamenlijk voor zorgen dat dit soort incidenten zich niet herhalen. En vooral als het gaat om jonge kinderen, die van betekenis zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het land. De Unie van Surinaamse Vrouwen condoleert de nabestaanden met dit smartelijk verlies.

Unie van Surinaamse Vrouwen
Asha Mungra

Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June