Oranje in Beijing
11 Dec, 02:49
foto
De VHP delegatie in China. Van l-r: Asiskumar Gajadien, Preschand Baldew en Ravish Isrie, partijvoorzitter Chan Santokhi, Karishma Mathoera, Henri Ori en Alven Roosveld.


Aangeboden


Bij sommige ontwikkelingslanden als Suriname heerst er momenteel enige onduidelijkheid omtrent de effecten van de stabiele groei van China. De timing is dus perfect dat vertegenwoordigers van Surinames gedoodverfde inkomende regering (VHP) tezamen met Barbados (BLP) en Jamaica (JLP & PNP) op werkbezoek zijn in Beijing en Shanghai.

Bij deze gelegenheden zijn de counterparts dhr Zhengjun, Vice President of CPC Shanghai Party school. Ms. Liu Deng Xiao, Director of the international department en Mr. Tu Ye, Director of the Civil training department. De Surinaamse delegatie mocht de toekomstvisie van de VHP met betrekking tot bilaterale samenwerking met China presenteren. Deze is gericht op het benutten van de kansen die er liggen op het gebied van toepassing van moderne technologie in de agrarische sector, binnen het onderwijs en groene energie. Maar ook meer private to private samenwerking tussen Surinaamse en Chinese bedrijven.

Tijdens dit bezoek is de party-to-party relatie tussen de CPC en de VHP geformaliseerd. In een tien punten tellende memo is het volgende samengevat. China's samenwerking moet wederzijds respect en gelijkheid als basis hebben en leiden tot een win/win situatie. Ten overstaan van de VHP delegatie is aangegeven welke exportmarkten in ons bereik zijn bij kwalitatieve productie. China is een 1.4 miljard mensen tellende markt waarvan ongeveer 400 miljoen middenklassers met spending-power.

Vanuit de Chinese regering is duidelijk gemaakt dat de enge benadering als zou China zogenaamde debt-traps opzetten gebaseerd is op misconcepties. Hetgeen er zich onder andere in Suriname voltrekt waarbij er gevoelens van disbalans zijn heeft te maken met de wijze van invulling door de plaatselijke regeringen. Een goed voorbeeld is de ruis die is ontstaan binnen de Surinaamse visserijsector. Maar ook de aangekondigde uitbreiding van de luchthaven is gehuld in geheimzinnigheid. Verder had deze regering beter kunnen prioriteren bij de voortzetting van het Dalian project.

De VHP maakt zich sterk om bij overname van de regeermacht de aangeboden deskundigheid in te zetten ter verheffing van onze natie. Verder heeft de partij benadrukt meer transparantie in de voorbereiding en uitvoering van Chinese projecten in Suriname tegemoet te zien. Het is dan ook een waar genoegen te vernemen dat de Chinese ambassadeur woensdagavond een informatie-uitwisseling zal hebben met Surinaamse ondernemers. De VHP stelt dat wij slechts die interacties moeten hebben die het Surinaams belang waarborgen. China’s streven is om de SDG's tien jaar voor de deadline waar te maken en armoede succesvol te hebben bestreden in eigen land. Armoedebestrijding en verhoging van de kwaliteit van leven staan dus hoog op de agenda. Suriname zou daar mee kunnen, neen moeten liften.

Alven Roosveld
Mediacommissie VHP