PLO geeft in overleg met OWT&C fout declaratie toe
08 Dec, 12:38
foto


Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft vrijdag overleg gevoerd met het bestuur van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO). Over de zogenaamde achterstanden, heeft de PLO geen declaraties voor het tweede kwartaal ingediend voor betaling en ook geen verantwoording over de brandstofcompensatie van het eerste kwartaal gegeven.

Op basis van de richtlijnen en instructies van Financiën kan er geen betaling plaatsvinden, zonder te voldoen aan de voorwaarden. De PLO heeft op de vergadering de fout toegegeven en zal de declaraties opsturen. Onterecht wordt dus gezegd dat de overheid 9 maanden achterstand heeft, terwijl de laatst ingediende declaratie betaald is, zegt het ministerie.

Tijdens het overleg is afgesproken dat er een werkgroep ingesteld wordt die een voorstel zal uitwerken over de aanpassing van de tarieven of brandstofcompensatie. Verder zal een gemengde commissie zich buigen over de uitvoering van verschillende ordeningsinitiatieven.

Het ministerie blijft zich inzetten voor ordening en regulatie. De PLO heeft ruim de tijd gekregen om haar input aan te leveren, maar heeft dat nagelaten. Met name over wijzigingen van de vergunningsvoorwaarden had de PLO eerder bezwaar aangetekend maar daar is nooit specifiek, ondanks herhaaldelijke verzoeken van het ministerie, op terug gekomen. Het ministerie gaat verder op de ingeslagen weg. Indien PLO-leden bijvoorbeeld geen bankgegevens verstrekken, zal het onmogelijk zijn om deze bushouders te betalen.

Tijdens het overleg vrijdag heeft het bestuur van de PLO zich gedistantieerd van gedane uitspraken door enkele individuele leden in de media. Door de politie is tijdens de meeting aangegeven dat zij scherper zal controleren op veel voorkomende overtredingen ter bevordering van de verkeersveiligheid en passagiersveiligheid in het bijzonder. De PLO heeft aangegeven dat ze hier helemaal geen bezwaar tegen heeft. PLO zal maandagavond een ledenvergadering houden. Het ministerie en de PLO komen vrijdag weer bijeen om de verdere stappen te bespreken.

Thursday 23 May
Wednesday 22 May