ANRS op luchthaven voor inning boetes verkeersovertreders
08 Dec, 00:49
foto


Wie een bekeuring heeft gekregen van een verkeersovertreding zal per 15 december deze moeten betalen om het land te kunnen verlaten. De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS), die belast is met het executeren van verkeersvonnissen, zal haar werkzaamheden ook uitvoeren op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven.

Het gaat om personen die eerder een bekeuring hebben gekregen voor een verkeersovertreding en die de boete niet hebben voldaan, door de rechter veroordeeld zijn en een opgelegde vonnis op hun naam hebben staan. Een gerechtelijk verkeersvonnis houdt in dat de overtreder bij verstek is veroordeeld tot het betalen van een door de rechter bepaald geldbedrag dan wel het uitzitten van een subsidiaire hechtenis van een aantal dagen of weken.

Ter voorkoming om aan de kant gezet te worden bij de paspoort controle zullen vertrekkende passagiers zeven dagen vóór vertrek, van maandag tot en met vrijdag van 07.00- tot 10.00 uur, in de gelegenheid worden gesteld om op de basis van de afdeling ANRS te informeren of zij wel of geen verkeersvonnis op hun naam hebben staan ter afhandeling hiervan. De afdeling ANRS is gehuisvest in het gebouw van politiebureau Latour.

Leden van de afdeling ANRS zullen zich naar de luchthaven begeven om bij de weigerachtige passagiers de achterstallige betalingen te innen, meldt de politie Public Relations.

Friday 24 May
Thursday 23 May
Wednesday 22 May