ABO vraagt aandacht president voor pensioenen
20 Nov, 08:52
foto


Gepensioneerden van diverse lidbonden aangesloten bij de Algemene Bond uit Overheidspersoneel (ABO) hebben gerapporteerd dat zij niet in aanmerking zijn gekomen voor de recent gepleegde compensatie tot aanpassing van hun pensioenuitkering. Het hoofdbestuur van de ABO heeft een brief geschreven over deze kwestie aan president Desi Bouterse.

Voorzitter Hugo Blanker en secretaris-generaal Vivian Schattevo, zeggen zich genoodzaakt te zien zich te wenden tot de president. Gevreesd wordt voor een dreigende achterstelling van gepensioneerden uit overheidsdienst. Onder andere hebben de lidbonden bij de stichting Planbureau Suriname, de Universiteit van Suriname, Cebuma en andere individuele gepensioneerden aan de bel getrokken.

"Het initiatief tot telefonische informatie bij het Pensioenfonds heeft vooralsnog niet geleid tot harde garanties dat de bedoelde categorieën in aanmerking komen voor de onderhavige compensatie", schrijft de ABO. De organisatie wijst er op dat de medewerkers een pensioenbijdrage hebben gestort in het Pensioenfonds. Zij dienen in aanmerking te komen voor de volle compensatie, meent het bestuur van ABO.

"Gaarne doen wij op u het beroep het hoofdbestuur van de ABO (te doen ontvangen) voor een spoedige realisatie. Voor de goede orde sturen wij alvast kopieën van dit schrijven naar de minister van Financiën, Binnenlandse Zaken, de vicepresident en het Pensioenfonds."

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May