Actie Rosebel blijft voortduren, bedrijf ligt lam
14 Nov, 00:44
foto
Werknemers op het complex van Rosebel. Twee jaar geleden was er ook al een werkneerlegging. (Archieffoto)


De situatie op het complex van Rosebel Goldmines in het district Brokopondo is zeer gespannen. De hele plant ligt stil, omdat ook de contractors voet bij stuk houden. Lloyd Read, voorzitter van de Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO), zegt dat de werknemers gewoon in actie blijven.

Een bemiddelingspoging van minister Regillio Dodson heeft de directie van Rosebel Goldmines/Iamgold afgewezen, terwijl de vakbond al akkoord was gegaan met de bemiddeling. De zaak voor de multinational is bij deze staking ettelijke malen erger, omdat de contractors nu ook meedoen. Bij eerdere stakingen van de vakbond, kon de RGM-directie de productie samen met de contractors deels nog op gang houden. Nu is ook dat weggevallen. De inkomstenderving van het bedrijf zou volgens informatie meer dan een miljoen US$ zijn. In 24 uur tijd – zo lang als de actie nu al duurt – zou het bedrijf zo’n 36 kilo goud hebben geproduceerd wat gelijk staat aan US$ 1,2 miljoen.

Ofschoon de druk op de contractors via hun werkgevers groot is, zijn ze niet gezwicht. De contractors hebben Read gevraagd om ze te leiden. Intussen is de Rosebel Contractors Werknemers Organisatie in leven geroepen. Read zegt dat hij gevraagd is om de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen van deze groep op de rails te krijgen.

“Rosebel ligt volledig stil, niets draait,” zegt de vakbondsleider die gisteravond de werknemers in Brokopondo heeft toegesproken. Hij stelt dat de actie onder controle is en ze de verdere stappen van de directie afwachten. Hij zegt het vreselijk te vinden dat de werknemers worden bedreigd en dat we als land deze werknemers niet kunnen beschermen tegen de multinational.

Verondersteld wordt dat de directie de druk verder zal opvoeren op het personeel. Nu de RGM-leiding bemiddeling heeft afgewezen, is het te verwachten dat zij kiest om dit geschil aan de groene tafel uit te vechten.

De werknemers zijn sinds maandag in actie uit onvrede dat afspraken zoals overeengekomen met de directie niet dienovereenkomstig worden uitgevoerd. Het gaat om de toekenning van verlofdagen op basis van acht normale uren. De werknemers werken 12 uren, de andere vier uren moeten worden aangerekend als overuren. Maar de directie rekent ze aan als normale werkuren. Ook bij de uitbetaling van toelagen, houdt de directie zich niet aan de afspraken zoals overeengekomen.

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May