OWTC wil dichter bij de gemeenschap via speciale unit
09 Nov, 06:37
foto
Minister Patrick Pengel van OWT&C en Laurens Ramahi onthullen het naambord van de Burger Informatie Unit. (Foto: Raoul Lith)


Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWTC) heeft op het hoofdkantoor een burgerinformatie unit geopend. Er is vooraf, gedurende 5 tot 6 weken een pilot geweest, waarbij de kinderziekten zijn verholpen, vertelt Laurens Ramahi, die de unit coördineert. De mensen hoeven niet meer te rennen met stukken naar de verschillende afdelingen, alles is nu centraal op de begane grond. De unit regardeert bijna alle afdelingen die in het ministerie gehuisvest zijn en dient als een one stop unit voor de gemeenschap.

“Of het nou gaat om een vergunning of een klacht. Het stuk krijgt een nummer en wordt vanaf dat moment verder gecoördineerd binnen een afgesproken tijdsbestek,” stelt Ramahi. Hij benadrukt dat minister Patrick Pengel zich sinds zijn aantreden hiervoor heeft ingezet.

Pengel geeft bij de officiële ingebruikname van de unit aan dat hij zich tijdens zijn introductie op het ministerie met zijn team gebogen heeft over hoe de dienstverlening naar de gemeenschap te kunnen verbeteren. Hij zag bij zijn aantreden veel hardwerkende mensen, maar er was ook veel feedback vanuit de gemeenschap. De bereikbaarheid van het ministerie was toen een aandachtspunt alsook het bevorderen van de effectiviteit op de verschillende afdelingen die nu ongestoord door kunnen werken.

Volgens de bewindsman is de gedachtegang dat mensen via een centrale plek informatie en feedback kunnen krijgen over hun aanvraag of hun klachten. “De interactie met het ministerie is er altijd geweest, maar het verliep niet vlot.” De bedoeling van het instellen van de unit is om de interactie met de gemeenschap te verbeteren en te versnellen, maar ook een stuk transparantie te bewerkstelligen, legt Pengel uit. Het ministerie wil af van het imago dat je ‘mensen moet kennen bij OW als je iets gedaan wilt hebben’.

“We willen de taak die ons is toebedeeld uitvoeren en er moet voor de rest niets komen bij kijken”. Pengel benadrukt dat de enige plek waar burgers moeten betalen voor hun aanvragen, de kassa van het ministerie van Financiën is. “We kennen geen spoedtarief op het ministerie. U hoeft nergens bij te betalen om uw aanvraag sneller behandeld te krijgen.” We kennen geen additionele betalingen behalve betalingen die op een blaadje staan aangegeven bij de betaaldienst, vult Pengel aan. Met de opening van de unit worden verschillende doelstellingen bereikt, zegt de OWT&C minister tevreden.

De bewindsman heeft samen met de coördinator de unit in gebruik genomen door het naambord te onthullen. De gemeenschap kan hier voor informatie over de afdelingen bouw en woningtoezicht, planologische dienst, ontwateringswerken, verkeer, bruggen, wegen, transport en ook openbaar groen.

Raoul Lith

Friday 23 August
Thursday 22 August
Wednesday 21 August