Inschrijvingen hbo-opleidingen Biza begonnen
18 Oct, 20:32
foto
Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (midden) wil meer hbo-opgeleiden in het overheidsapparaat.


Belangstellenden voor de hbo-opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement kunnen zich tot en met 24 oktober aanmelden voor de voorselectie van deze opleiding. Inderpersad Baboeram, onderdirecteur Personeelsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), zegt dat er na de aanmeldingen een selectie zal plaatsvinden.

In eerste instantie kunnen 60 personen deelnemen aan de opleiding, maar Biza gaat in het vervolgtraject na hoe dit aantal uit te breiden. Na het succesvol afronden van de vier jaar durende opleiding krijgen de ambtenaren een Bachelor Degree in Bestuurskunde en Overheidsmanagement.

Inmiddels zijn de aanmeldingen in volle gang. Die vinden plaats op de afdeling Vorming en Opleiding aan de Wagenwegstraat 48 boven. Werkzaam zijn bij de overheid en in het bezit zijn van het VAAO-diploma en/of een middelbaar diploma of daaraan gelijkgesteld, zijn de toelatingseisen waaraan men moet voldoen. Ook dienen belangstellenden bij de inschrijving mee te nemen een werkgeversverklaring niet ouder dan drie maanden en originelen van diploma’s en cijferlijsten, plus een kopie van elk.

De hbo-opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement start in november en wordt verzorgd door Biza. De opleiding is een hoger beroepsopleiding, waarbij het accent zal komen te liggen op het verhogen, vergroten en vermeerderen van de kennis en vaardigheden van de ambtenaren, zodat zij bij hun functie het ambtelijk werk beter en professioneler kunnen uitoefenen.

“En uiteraard, als we praten over rationalisering, professionalisering en een stukje efficiëntie en effectiviteit, dan is het van belang dat we moeten werken aan de educatie van deze groep. Met deze opleiding willen we komen tot een overheidsapparaat met meer hbo-kader”, zegt Biza-minister Mike Noersalim. Het streven is er op gericht om volgend jaar een dependence in Nickerie te openen. De vooropleidingen en onderwijsstructuren hiervoor zijn al aanwezig in dit district.

Friday 23 August
Thursday 22 August
Wednesday 21 August