MOB start pilot in Nickerie
14 Oct, 20:22
foto


Het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) is samen met de Unicef een pilot-project gestart in Nickerie. Er zal gericht worden gekeken naar kinderen met een beperking. Het MOB zegt dat in eerste instantie zal worden geïnventariseerd. De aangemelde kinderen zullen worden gescreend op verstandelijk niveau, sociaal-maatschappelijk functioneren, op hun milieu en op medisch gebied.

In het tweede traject zal vervolgens worden gekeken hoe het bureau per kind een hulpverleningstraject in elkaar kan zetten. ”Onze interventie kan in de vorm van begeleiding of advisering van opvoeders,” schrijft het MOB in een persbericht. Er staan ook voorlichtingsactiviteiten gepland evenals groepstrainingen voor kinderen, leerkrachten, crèche-medewerkers of ouders.

Evaluatie van het proefproject moet uitwijzen in welke vorm het bureau in het district verder kan gaan. Het MOB richt zich op personen/kinderen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben. De doelgroep is tussen 0 en 23 jaar. De groep omvat kinderen met een bedreigde ontwikkeling, medische problemen, mensen met een beperking, epilepsie, syndromen en andere zaken die storend kunnen werken op de ontwikkeling of gezondheid.

MOB werkt landelijk en zijn hulpverlening is gericht op interventie binnen het systeem waar kinderen deel van uitmaken. Samen met opvoeders wordt gewerkt in het belang van het kind. Het proefproject in Nickerie moet de dienstverlening van het bureau naar de districten versterken. In Nickerie worden alle relevantie instanties en organisaties betrokken bij het project.

Friday 22 March
Thursday 21 March
Wednesday 20 March