FOLS wil spoedige betaling twk leerkrachten
20 Sep, 06:31
foto
Marcellino Nerkust, president van FOLS-presidium.


Het bestuur van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) dringt aan op de betaling met terugwerkende kracht (twk) aan leerkrachten. Dit maakt deel uit van het financiële component van het herwaarderingsprogramma. De FOLS-leiding heeft een brief hierover geschreven aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.


Marcellino Nerkust, president van het FOLS-presidium, zegt aan Starnieuws dat in de brief aan de minister verwezen wordt naar een schrijven van vicepresident Ashwin Adhin in november vorig jaar. Er zijn hierin duidelijke richtlijnen gegeven. Op 24 oktober had de FOLS een brief gericht aan de toen waarnemend president Adhin over de uitbetaling van de twk.

Op 4 januari 2018 is op het kabinet van de vicepresident een ontmoeting geweest met de Fols en andere onderwijsvakorganisaties. Tijdens deze bijeenkomst heeft het FOLS-bestuur aan Eric Banel, commissievoorzitter 'Voorbereiding implementatie Herwaardering Onderwijsgevenden', die de vicepresident vertegenwoordigde, aangegeven om de twk uit te betalen. Dit moest voordat andere ambtenarengroepen “op de stoep van de regering komen staan" voor verbetering van hun primaire arbeidsvoorwaarden. "Helaas is na 7 maanden nog geen zicht op de twk-uitbetaling," constateert het FOLS-bestuur.

Per 1 januari 2017 zijn de nieuwe bezoldigingen en de daarbij behorende bezoldigingsreeksen voor onderwijsgevenden, schoolleiders/directeuren van scholen vastgesteld. In april en mei vorig jaar vond de uitvoering plaats. Een deel van de onderwijsgevenden moet nog 3 maanden en een ander deel 4 maanden twk ontvangen.

Het FOLS-bestuur wil zo spoedig mogelijk door de minister ontvangen worden om deze kwestie te bespreken.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May