Staatsolie doneert voor aanschaf incubator
12 Sep, 22:31
foto
Medisch Wetenschappelijk Instituut. (Beeld: MWI.sr)


Het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) zal met geld van de Staatsolie Foundation for Community Development een NuAIRE NU-8600 Incubator met platform afschaffen. Het is te verwachten dat de incubator binnen 12 werkweken in Suriname zal zijn. Door de donatie van Staatsolie worden de kosten voor patiënten die prenataal chromosomen onderzoek moeten doen, minder hoog.

De huidige 11 jaar oude incubator is defect en reparatie zou onverantwoord hoge kosten met zich meebrengen, zegt het MWI-secretariaat. Er moest dus een nieuwe incubator aangeschaft worden. MWI-directeur Bernadette Sabajo – Cederboom heeft kortgeleden het contract getekend in verband met de aanschaf van het apparaat met de donatiegelden.

De incubator is nodig voor het prenatale chromosomen onderzoek op eventuele chromosoomafwijkingen bij het ongeboren kind. Bij dit chromosomen onderzoek wordt het vruchtwater van zwangere vrouwen in kweek gezet in een speciale ‘kweekkamer’ (incubator), zodat de cellen zich kunnen vermenigvuldigen door deling. Vervolgens worden de chromosomen van deze cellen onderzocht op eventuele chromosoomafwijkingen bij het ongeboren kind.

Door de donatie hoeven de kosten van de incubator niet geheel doorberekend te worden in de kostprijs van de test. Dit zou de test als het ware onbereikbaar maken voor veel patiënten. Het MWI heeft na alle mogelijkheden te hebben bekeken, zich gewend tot de private sector voor financiering van een nieuwe incubator. De Staatsolie Foundation for Community Development heeft binnen een maand de financiering van de incubator goedgekeurd.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April