Valies: Opgelegde fusie ACI wordt niet geaccepteerd
10 Sep, 08:32
foto
Vakbondsleider Wilgo Valies kondigt protest aan tegen opgelegde fusering ACI met SPI.


Onderwijsdirecteur Natasia Bennanon heeft de scholieren van het Albert Cameron Instituut (ACI) opgeroepen om zich op 1 oktober aan te melden op het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI). Zij deelt in een bekendmaking mee dat de scholen gefuseerd zijn. Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname, zegt aan Starnieuws dat hiertegen geprotesteerd zal worden.

"Het ministerie gaat totaal voorbij aan het Staatsbesluit van 9 oktober 2017 waarin de regering heeft aangegeven dat zij er naar streeft dat de VOS-scholen maximaal 500 leerlingen mogen tellen. Het SPI zal met de leerlingen van het ACI komen op 1500. In plaats van de school kleiner te maken, gaat het ministerie juist deze groter maken en dat druist in tegen het voorgenomen regeringsbeleid," merkt Valies op.

Daarnaast komt het ministerie volgens de vakbondsleider ook aan de vrijheid van onderwijs. De leerlingen hebben nog steeds de vrijheid om de keuze van school te bepalen. "Het ministerie houdt totaal geen rekening met deze groep van leerlingen bij het bepalen van zijn beleid," meent Valies.

De vakbondsleider, docenten en scholieren hebben eerder geprotesteerd bij het ministerie tegen de gang van zaken. De fusie is opgelegd aan het ACI, zonder enige vorm van overleg met de docenten en de scholieren. "Dit dictatoriaal optreden van deze minister moet een keer ophouden. Zij mag haar borst natmaken," zegt Valies.