Vrijgeven 4 miljoen euro een politieke stunt?
21 Aug, 09:19
foto


Alvorens in te gaan op de vraag of het vrijgeven van de 4 miljoen euro een politieke stunt is, laten we deze kwestie eerst samenvatten. In april 2018 confisqueerde de Nederlandse douane een bedrag van ruim 19 miljoen euro van de Centrale Bank van Suriname. En rond 18 juli werd er 4 miljoen euro van de Republic Bank in beslag genomen. Nu is er enkele dagen geleden in de media verschenen dat het geld van de Republic Bank is vrijgegeven.

Verschillende politieke organisaties van de oppositie geven aan dat de inbeslagname van de 19 miljoen euro geen politieke actie is. Wel, laat mij hen allen uit die droom helpen. Nederland is bij elkaar al zeker 43 jaar politiek bezig met Suriname. En met name een politieke strijd tegen Bouterse. Sinds de heer Bouterse gekozen is tot president, zijn de politieke acties tegen Suriname alleen maar verscherpt. In een artikel gepubliceerd op 27 januari 2013 wordt melding gemaakt van de Eerste ontmoeting Nederlandse en Surinaamse minister sinds 2010 . Hierin staat het volgende: “De contacten met Suriname staan op een laag pitje sinds Desi Bouterse medio 2010 president werd.”

Natuurlijk zullen leden uit bepaalde politieke organisaties dit ontkennen, omdat ze altijd hebben samengespannen met Nederland om Bouterse politiek te boycotten. De Republic Bank voldeed aan alle wettelijke regelingen die internationaal gangbaar zijn. Wij gaan ervan uit dat na toetsing van die wettelijke regelingen het Nederlandse Openbaar Ministerie niets bijzonders heeft gevonden. Al de andere drie banken (DSB, Hakrinbank en Finabank) voldoen ook aan diezelfde wettelijke regelingen die internationaal gangbaar zijn. En toch wordt de 19 miljoen euro van de drie banken aangehouden terwijl die 4 miljoen euro van de Republic Bank wel wordt vrijgegeven. Hoe verklaar je dit?

Er zijn mijns inziens drie mogelijke verklaringen hiervoor:
1. Verschillende internationale economisten hebben voorspeld dat er een grote financiële wereldcrisis op komst is die vergelijkbaar is met die van 2008. Deze crisis zal Nederland ook keihard treffen. Daarom treft Nederland nu de nodige maatregelen. De Nederlandse overheid heeft onlangs aangekondigd dat het BTW-tarief van 6% verhoogd zal worden naar 9% per 1 januari 2019. Dit BTW-tarief geldt voor voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen, hulpmiddelen en overige. Dit is dan ook het perfecte moment om zoveel mogelijk financiën te verzamelen om de grote financiële crisis die op komst is beter te kunnen opvangen.

2. Nederland heeft goede handelsbetrekkingen met Trinidad & Tobago en zal deze daarom niet in gevaar brengen. Er is waarschijnlijk daarom besloten is om die 4 miljoen euro van de Republic Bank, waarvan het hoofdkwartier in Trinidad is, sneller vrij te geven, dan die 19 miljoen euro van de drie Surinaamse banken.

3. Over circa 2 jaren zijn de verkiezingen in Suriname. Het perfecte moment ook voor Nederland om de economie van Suriname te destabiliseren, in de hoop, dat president Bouterse bij de volgende verkiezingen verliest.

Is het vrijgeven van de 4 miljoen euro, een politieke stunt? De kans dat het een politieke stunt is, is zeer groot. Liefst onderdeel van een veel groter politiek scenario. Indien leden van verschillende politieke organisaties van de oppositie bewust met hun ogen open willen slapen. Dan is dat hun keuze.

Inmiddels hebben we begrepen dat het Openbaar Ministerie van Nederland via de juiste kanalen een rechtshulp verzoek heeft gedaan aan de minister van Justitie en Politie van Suriname. Dit verzoek zou volgens de procureur-generaal eerst getoetst moeten worden, of de uitvoering volgens de Surinaamse wet- en regelgeving wel of niet mogelijk is. Indien wel, zal er hieraan inhoud worden gegeven. En indien niet, zal dat ook kenbaar worden gemaakt aan de Nederlandse autoriteiten. Wat het verzoek inhoudt weten wij nog niet. Of er inhoud eraan kan worden gegeven weten we ook niet. In elk geval volgen wij de zaak wel nauwkeurig.

Wij willen wel benadrukken dat de eerder gemaakte opmerkingen van de minister dat er wel voldaan is aan wet en regelgeving dus wel op waarheid berust. Jammer voor degenen die de indruk wilden wekken alsof Suriname niet voldoet aan de CFATF (Caribbean Financial Action Task Force) regels. Hoogstwaarschijnlijk wilden zij daarmee het beeld scheppen dat Suriname steeds aan het falen is met zijn financieel beleid.

Met het vrijgeven van 4 miljoen euro wordt die stelling duidelijk gelogenstraft. Hoe het Openbaar Ministerie van Nederland verder omgaat met de 19 miljoen euro zal verder ontpoppen wat de werkelijke bedoeling is achter de inbeslagname. Wij kijken uit naar de verdere ontwikkelingen binnen deze zaak en hopen dat binnenkort deze kwestie helemaal is opgelost. In elk geval is op te merken dat de inspanning van de minister van Financiën en van de Centrale Bank van Suriname wel vruchten heeft afgeworpen.

Rajiv Ramsahai
DNA-lid van de NDP-fractie