PALU: Regering Bouterse-Adhin stuntelt al drie jaar
12 Aug, 06:06
foto


Het is inmiddels het derde jaar van de regering Bouterse-Adhin en afhankelijk van wie je spreekt is het drie jaar van stilstand of achteruitgang, nog eens wereldcrisis, pech, buitenlandse sabotage, gigantische mogelijkheden, rijen van investeerders oftewel neks no fout. De coalitieleden zullen zich natuurlijk gedwongen voelen om de regering zoals gebruikelijk een dikke voldoende te geven en voor de oppositie klimt de barometer maar niet van het vriespunt af.

Nadat de regering in het begin het voordeel van de twijfel heeft gekregen van de PALU, moet de partij nu tot de conclusie komen dat de regering al drie jaar stuntelt.
De PALU keek naar vier onderwerpen om te zien hoe de regering het heeft gedaan:
1. Naleving Sociaal Contract.
2. Groei en ontwikkelingsperspectieven.
3. Verdedigen nationaal belang.
4. Natievorming.

Naleving sociaal contract
Het is intussen meer dan duidelijk dat het door de vorige coalitiepartners en de toenmalige vicepresident uitgewerkte en breed (ook door de NDP) gedragen sociaal contract geen draagvlak heeft binnen het huidige zakelijk elite kabinet Bouterse-Adhin. De uitvoering liegt er dan ook niet om. Verhoging van de schoolbijdrage, herinvoering rijtuigenbelasting, leges en andere kostenverhogende maatregelen zijn aan de orde van de dag, terwijl lasten verminderende maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het leven van de sociaal zwakkeren uitblijven.

Scheppen van groei en ontwikkelingsperspectieven
Voor het onophoudelijk bedenken van nieuwe ‘dingen’ krijgt deze regering een 10, simpelweg omdat er geen hoger cijfer dan 10 is. Of het nou een sneltrein is, een brug over de Corantijn of de Marowijne, waterexport door Monaco Resources, een kokosnootfabriek of kokos-award. Er is altijd wel weer een nieuw idee.

Maar voor planning en uitvoering moeten wij de regering helaas weer een dikke onvoldoende geven. Het systeem van poti puru, poti puru, pot’ baka pur’ baka, is onderhand een handelsmerk geworden van de regering Bouterse-Adhin. Intussen is het gestuntel met het uitbaggeren van de voor de Surinaamse economie zo cruciale Surinamerivier een nieuw hoofdstuk aan het worden. Het lukt gewoonweg niet om welk project dan ook goed voor te bereiden en uit te voeren en daarmee wordt het creëren van lange termijn perspectieven natuurlijk helemaal onmogelijk.

Verdedigen nationaal belang

Het verdedigen of beter nog, het NIET verdedigen van het nationaal belang en de Surinaamse waardigheid vormen een van de hardste klappen in het gezicht van ons volk. Voor nu zullen we ons slechts beperken tot de affaire Alcoa en de inbeslagname van tegoeden van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) door de Nederlandse Justitie.

Enerzijds zien we dat wordt gekozen voor het gelijkbenig springen op de domme uitspraken van de Nederlandse minister Blok, maar anderzijds het zonder enig formeel protest laten gijzelen van tegoeden van de (CBvS) door de Nederlandse justitie. Verkeerde keus, dikke onvoldoende!

Voor het volledig negeren van de wil van De Nationale Assemblee, in het voordeel van de Alcoa en het schaamteloos verdedigen van de belangen van deze multinational tegenover het Surinaamse belang, verdient de regering niet eens een basiscijfer. Straks zijn wij voor alle multinationals, maar ook voor andere landen een voetveeg geworden. En dat terwijl we zeggen dat we her-kolonisatie willen voorkomen en dat we willen opkomen tegen uitbuiting van ons volk!

Natievorming
Over natievorming kunnen we kort zijn. Als het alleen afhing van die prachtige filmpjes vlak voor het STVS-nieuws elke dag, al jarenlang, dan zou je geneigd zijn de regering een 10 te geven. Het is jammer dat de praktijk weer zo tegenvalt, want de verdeeldheid binnen de natie is in de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Het ontbreekt de regering nadrukkelijk aan een ideologische basis. Waar gaan we uiteindelijk dan naartoe met dit volk en dit land?

Volgens de PALU moet en kan het veel beter. De partij verwijt de regering geen gebrek aan goede wil. Die goede wil zie je immers aan het onophoudelijk komen met nieuwe ideeën en het blijven uitproberen van steeds weer nieuwe mensen op posten. Maar het is aan het volk van Suriname om te bepalen of deze uiteindelijk zeer slechte prestaties de nieuwe norm wordt voor komende regeringen. We hebben als volk nog minder twee jaar om daarover te denken.

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February