Sapoen betreurt polemiek monument Mariënburg
09 Aug, 14:36
foto
Kranslegging door de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging bij het monument van de Javaanse Immigratie te Mariënburg. (Foto: Rudi Moeridjan)


Een van de belangrijkste waarden die door de Javaanse bevolkingsgroep wordt gekoesterd, is 'Rukun', in harmonie en saamhorigheid leven met onze medemens en omgeving. Dat brengt met zich mee dat de Javaan het tot zijn leefwijze maakt om vooruitstrevend, maar bescheiden en dienstbaar te blijven en dat conflicten zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Dit zei politiek leider Raymond Sapoen van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) bij de kranslegging van het monument van de Javaanse Immigratie te Mariënburg, aan de vooravond van de herdenking.

De Javaanse immigranten hebben hun krachten onder erbarmelijke omstandigheden gegeven op de plantages. Sapoen betreurt dat ter gelegenheid van de 128e immigratiedag van de Javanen de historische plaats Mariënburg en het monument op een ongepaste wijze worden betrokken in een partijpolitieke polemiek. "Wij doen daaraan niet mee, maar zullen op een gepaste manier onze voorouders dankbaarheid betuigen en inspiratie opdoen voor vrede en ontwikkeling in Suriname."

De HVB heeft de afgelopen week de Dag der Inheemsen en de herdenking van 128 jaar Javaanse Immigratie ingeluid. Het Ingi-Jawa Rutu Festival, die gehouden werd op zaterdag 4 augustus, was een vredige feestelijke viering van deze bijzondere herdenking, waarbij niet alleen sport en recreatie centraal stonden, maar ook het historische werd overgedragen door een expo. Verschillende culturele optredens van zowel de Inheemsen als de Javanen beklemtoonden de naastenliefde en wekten onder het aanwezig publiek nieuwsgierigheid op over elkaars cultuur, tradities en gewoonten.

De Inheemsen waren de oorspronkelijke bewoners van ons land en de Javaanse Immigranten zijn gehaald naar Suriname om op de plantages te werken. Vandaag wonen en werken zij vredig samen en hebben het gezamenlijk streven om Suriname tot grotere hoogte te ontwikkelen. De leiders van de partij benadrukten daarom ook dat wij niet steeds terug moeten gaan in de tijd, maar elkaars geschiedenis moeten gebruiken om begrip op te brengen voor elkaar voor de politieke ontwikkeling niet alleen, maar meer nog voor de opbouw van land en volk.

De HVB is de mening toegedaan dat vernieuwing binnen de politiek van belang is om verandering te kunnen brengen in de economische situatie. "Dit kan alleen als wij ons bundelen en één Suriname gaan vormen, waar wederzijds respect en saamhorigheid de basis vormen voor een hechtere samenwerking."

De HVB wenst iedere Surinamer, in het bijzonder haar Inheemse en Javaanse broeders en zusters een bezinningsvolle herdenking van de dag der Inheemsen en de herdenking van 128 jaar Javaanse immigratie toe. "Laten wij deze dag met trots en zij aan zij herdenken en een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld door onze broederschap en naastenliefde!"

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May