Inspecteurs onderwijs gaan per 13 augustus in actie
08 Aug, 00:55
foto


De Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs (BIO) zal vanaf maandag 13 augustus het inspectie-apparaat landelijk stilleggen. Het bondsbestuur, onder leiding van Steve Rudge, zegt het schrijven van brieven naar minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zat te zijn. Er komen maar geen resultaten. De leden en het bestuur zijn al langer dan twee jaar bezig te vechten voor hun herpositionering.

Diverse gesprekken die gevoerd zijn in de afgelopen periode met raadadviseur Eddy Jozefzoon, ex-minister Robert Peneux en nu de huidige minister Ferrier hebben tot nog toe niets op geleverd. We zijn nu gebonden om de weg van confrontatie te kiezen. Deze weg is zo zoetjesaan cultuur geworden en een nieuwe norm van onderhandeling, vindt BIO.

"Wij zijn een groep van ongeveer veertig inspecteurs landelijk en ook de ogen en oren van het ministerie. Wij komen wat betreft onze salariëring er erg bekaaid vanaf. Met een beschikking van kledingtoelage in de hand is er een achterstand vanaf 2008. Onze co-uren worden uitbetaald op basis van de Fiso-regeling. We zetten ons privévervoer in ten behoeve van het werk en krijgen een toelage die reeds jaren achterhaald is. Voor de vele verantwoordelijkheden die we dragen krijgen wij een karig loontje," zegt het bestuur.

De maat is vol bij de inspecteurs. Daarom is er besloten op 13 augustus in actie te gaan. "Wij verlenen dus geen dispensatie, geen inschrijvingen en behandelen geen cases. Tijdens de drukke periode op onze afdelingen verlenen wij geen diensten maar zijn wel op onze werkplek. Dit geldt voor inspectie Basisonderwijs, VOJ, VOS, Nickerie, Marowijne, Lelydorp en Saramacca."

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February