Nog grote groepen illegalen in Suriname
07 Aug, 20:43
foto


Illegale vreemdelingen krijgen de kans om hun verblijfstatus legaal te maken. Het onder-directoraat Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie (J & P) is afgelopen maand gestart met het Project Legalisatie VII. Dit project is verlengd tot en met 15 december 2018. Onderdirecteur van de afdeling, Rachelle Groenveld, zegt dat er nog grote groepen illegalen in Suriname wonen.

“Slechts ongeveer 3800 hebben een aanvraag ingediend. De rest komt niet voor in het bestand van het Onder directoraat Vreemdelingen Zaken en in principe zijn we niet bekend met het juiste aantal en de gegevens van deze personen”, zegt Groenveld. Door vreemdelingen uit de illegale sfeer te halen, kan inzicht verkregen worden over hun aantal.

Voor deze nieuwe periode zijn de leges verlaagd en twee nieuwe categorieën van vreemdelingen toegevoegd. Er wordt een uitzondering voor vreemdelingen die via illegale grensoverschrijding Suriname zijn binnengekomen en over alle documenten van indiening beschikken. Ook voor diegenen die slachtoffer zijn geworden van de zeeroof van 27, 28 april en 3 mei 2018.

Voor informatie over de procedure, de leges, de voorwaarden en het indienen van de aanvragen tot verblijf kunnen vreemdelingen van maandag tot en met vrijdag terecht bij het oud gebouw van Surpost aan het Kerkplein. De openingstijden zijn van 10.00 uur tot en met 18.00 uur, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Bij dit project zijn het ministerie van Arbeid, de Immigratiedienst en het Korps Politie Suriname betrokken. Eveneens zullen de verschillende ambassades en consulaten wederom worden geïnformeerd, zodat zij de informatie kan doorspelen aan hun onderdanen. J & P kondigt ook een voorlichtingscampagne over het project aan.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April