Getrouw ontvangt werkplan over huiselijk geweld
21 Jul, 10:15
foto
Hoofdofficier van Justitie, Carmen Rasam, overhandigt documenten aan minister Stuart Getrouw. (Foto: NII)


Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft van de Raad Huiselijk Geweld twee werkplan documenten ontvangen vrijdag. De documenten behelzen acties en voorstellen over meldpunten die opgezet moeten worden volgens wetten die geïdentificeerd zijn. Daarnaast zijn trainingen en de centrale dataverzameling van belang voor het maken van beleid.

De voorzitter van de stuurgroep Huiselijk Geweld, hoofdofficier van Justitie Carmen Rasam, gaf een korte inleiding over de doelen en plannen over de twee documenten met name het Nationaal beleidsplan en het actieplan, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Zij benadrukte dat huiselijk geweld elke vorm is van lichamelijke, seksuele, fysieke of financiële gewelddadigheid die gepleegd wordt door een persoon tegen een andere. En de oorzaken die leiden tot huiselijk geweld zijn divers.

De minister haalde aan dat het jeugdbeleid bij deze goed aansluit en dat er gezamenlijk met de stuurgroep en de twee directeuren, Marianne Chin A Fat van Justitie en Lucretia Redan van de Operationele diensten die ook aanwezig waren, gewerkt zal worden aan de problemen van huiselijk geweld om deze beheersbaar te maken. De stuurgroep deed een beroep op de bewindsman om de documenten verder te geleiden en als trekker deze ook te bespreken in de Raad van Ministers.

De overige leden die zitting hebben in de Raad Huiselijk Geweld zijn: Geeta Nanden- Harpal, coördinator van het Bureau Vrouwen en Kinderbeleid Juspol, Yvonne Towikromo, beleidsadviseur van Binnenlandse Zaken, Asha Naipal-Soerdjbalie hoofd Bureau Slachtofferzorg van Juspol en Carlo Lansdorf van Stichting De Stem.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April