RvC Hakrinbank: Toezicht op professionele wijze
19 Jul, 03:18
foto
De rvc-leden Robert-Gray van Trikt, Chantal Doekhie, Humphrey Schurman, Maurice Roemer, Rabin Parmessar,
Marita Lautan-Wijnerman en Gerard Lau. (Foto: Hakrinbank)


De Raad van Commissarissen (rvc) van de Hakrinbank, onder leiding van Robert-Gray van Trikt, zegt zijn toezichthoudende taken op een professionele wijze uit te oefenen, zonder partij politieke inmenging. Dit zegt de raad op basis van diverse berichten die zijn verschenen in de media.

"Een belangrijke taak van de rvc is om toezicht te houden op het beleid van het bestuur/de directie en op de algemene gang van zaken van de vennootschap. Alle belangen worden door de Raad zorgvuldig afgewogen, waaronder de belangen van alle aandeelhouders, werknemers, rekeninghouders en crediteuren.

De rvc verklaart dat de belangen van de vennootschap door competente raadsleden worden behartigd die periodiek eveneens door de Centrale Bank van Suriname worden getoetst op basis van diverse criteria waaronder deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit.

De Raad betreurt het ten zeerste dat er buiten zijn weten vertrouwelijke interne informatie is uitgelekt en publiekelijk is besproken. Ten overvloede wordt benadrukt dat de Raad zijn toezichthoudende taken op een professionele wijze uitoefent, zonder partij politieke inmenging.

Wij garanderen alle relaties en belanghebbenden van de Hakrinbank dat de Raad prudent toezicht zal blijven uitoefenen in het belang van de vennootschap en de samenleving," zegt de rvc in een verklaring.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April