Verhoging salaris docenten universiteit werkt terug tot 2017
17 Jul, 00:00
foto


De verhoging van salarissen van universiteitsdocenten heeft een terugwerkende kracht van anderhalf jaar. Starnieuws verneemt dat het gaat om een verhoging van 92% bruto, exclusief koopkrachtversterking, die de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit van Suriname (VWPU) heeft bereikt. Dit werkt terug tot januari 2017. Nadat er overeenstemming was bereikt zondag, is tevergeefs naar meer informatie gezocht. Ook de VWPU is niet bereid openheid te geven, na drie weken staking van de onderwijsactiviteiten. Het bestuur van de universiteit heeft eveneens niet gereageerd op vragen.

De onderhandelingen met het bestuur van de VWPU zijn gevoerd onder leiding van vicepresident (vp) Ashwin Adhin. Daarvoor was het nodig om eerst om de tafel te zitten met minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur en het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Daarna zijn er gesprekken gevoerd met het bestuur de VWPU, nadat in een kleine sessie al een bod was gedaan door de vp. Op basis van dit bod dat netto 51,7% was, is uiteindelijk de deal gesloten op 92% bruto salarisverhoging, exclusief de koopkrachtversterking.

De overeenkomst heeft ook consequenties voor het overige technisch en administratief personeel (TAP) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Over het algemeen werken salarisovereenkomsten door op het overige personeel. Met deze forse verhoging zullen de hoogste loontrekkers op de universiteit bijkans SRD 30.000 bruto per maand ontvangen.

Tot nu toe hebben alleen de ambtenaren nog geen salarisverhoging gekregen. Zij doen het nog met SRD 500 koopkrachtversterking en SRD 100. Per 1 januari zou hun salaris worden aangepast, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De koopkrachtversterking werkt niet door op het pensioen.

Starnieuws verneemt dat er een betalingsschema zal worden overeenkomen met de VWPU. Het bedrag dat met twk bij benadering in tientallen miljoenen loopt, zal niet in één keer worden uitbetaald. Dit geld zal door het ministerie van Financiën moeten worden vrijgemaakt, want op de begroting van de universiteit is voor dit jaar SRD 15 miljoen goedgekeurd.

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February