Vakcentrales begrijpen commotie bedrijfsleven niet
15 Jul, 08:30
foto
Vakcentrales aangesloten bij Ravaksur vinden de aanpassing van het minimum uurloon van SRD 6,14 naar SRD 8,40 rechtvaardig.


De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) vindt de aanpassing van het algemene minimum uurloon van SRD 6,14 naar SRD 8,40 rechtvaardig. De vakbeweging zegt in een persbericht de commotie uit het bedrijfsleven over de aanpassing van het minimumloon totaal niet te begrijpen. De aanpassing moet per 1 juli ingaan.

De aanpassing van het minimumloon heeft overigens volgens de juiste en correcte manier plaatsgevonden, zegt Ravaksur. De minister van Arbeid heeft hiervoor een tripartite commissie in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers en deskundigen van de overheid zitting hebben.

Intussen heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid het Staatsbesluit dat al goedgekeurd is door de Raad van Ministers en in behandeling is bij de Staatsraad aangehouden. De visie van de Sociaal Economische Raad wordt gevraagd over de aanpassing. Binnen de Staatsraad waren er maar liefst zestien vragen en opmerkingen over de aanpassing.

Ravaksur stelt dat iedere werknemer het recht heeft op een menswaardig inkomen. Lage en te lage inkomens moeten daarom voortdurend worden aangepast.
Na de devaluatie van 2015 en de hoge inflatiecijfers in 2015 en 2016 is het volgens de vakcentrales de hoogste tijd geworden om het loon van de laagstbetaalden op de arbeidsmarkt aan te passen. De werkers die minimumlonen ontvangen komen niet meer rond met het bestaande minimumloon. De aanpassing is een compromisvoorstel dat in de tripartiete commissie uiteindelijk is bereikt.

De sociale partners zijn tussentijds ook door de tripartiete commissie gehoord en hebben de gelegenheid gehad om hun commentaar te leveren op diverse uitgangspunten en bevindingen van de commissie. Ook hebben de sociale partners vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen maken over de ‘impact’ van een aanpassing van het minimumloon. De commotie is volgens Ravaksur volkomen misplaatst.

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February