Visie SER gevraagd over verhoging minimum uurloon
13 Jul, 05:42
foto
Minister Soewarto Moestadja van Arbeid


Het Staatsbesluit over de verhoging van het minimum uurloon per 1 juli, wordt voorgehouden aan de Sociaal Economische Raad. De brief hiertoe gaat vandaag de deur uit. De Staatsraad heeft over deze kwestie zestien vragen gesteld aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid. Dit antwoordde de bewindsman op een vraag van Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) donderdag tijdens het agendapunt 'Ingekomen Stukken'.

De Raad van Ministers heeft reeds goedkeuring gegeven aan de verhoging van het algemene uurloon van SRD 6,14 naar SRD 8,40. Bij de Staatsraad stuitte dit besluit op kanttekeningen. Ook het bedrijfsleven plaatste kanttekeningen bij het besluit en gaf te kennen dat er geen overleg is gepleegd hierover.

Moestadja merkte op dat er wel afstemming was op tripartiet niveau, maar er is behoefte aan een ruimere visie. Op grond daarvan wordt de mening van de SER gevraagd. Voorlopig wordt het minimum uurloon niet verhoogd. De status quo wordt voorlopig gehandhaafd.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons verwacht van de regering volgende week nader antwoord op deze kwestie. Opgemerkt werd dat er een wet is aangenomen in De Nationale Assemblee in 2014. De wet zal gehandhaafd moeten worden, merkte Simons op na opmerkingen van de NPS-fractieleider Gregory Rusland en Gajadien. In de wet heeft de regering de bevoegdheid om het minimumloon aan te passen. De hoogte van het minimumloon zou volgens de wet gefaseerd worden ingevoerd.